Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 60, br. 3, str. 153-161
Uticaj pH vrednosti podloge i svetlosti na rast i sporulisanje kolonija Venturia inaequalis
aInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
bUniverzitet Educons, Sremska Kamenica
Ključne reči: Venturia inaequalis; pH vrednost podloge; svetlost; razvoj kolonija; intenzitet sporulacije
Sažetak
Uticaj pH podloge i difuzne i veštačke svetlosti na porast i sporulaciju Venturia inaequalis ispitivan je in vitro. Optimalna pH vrednost za porast kolonija je pH 5,9 a na pH 8,0 utvrđena je najintenzivnija sporulacija patogena. Kiselost podloge utiče i na morfološki izgled kolonija. Svetlost stimulativno deluje na porast i sporulaciju patogena u odnosu na tamu, ali između veštačke i difuzne svetlost i dužine trajanja osvetljenja nema zakonitosti.
Reference
Aleksić, G., Stojanović, S., Starović, M., Kuzmanović, S., Trkulja, N. (2005) Porast i sporulisanje kolonija Venturia inaequalis na različitim temperaturama i podlogama. Zaštita bilja, vol. 56, br. 1-4, str. 77-86
Borić, B. (1985) Uticaj visokih temperatura na klijavost konidija Venturia inaequalis (Cooke) Winter. Zaštita bilja, vol. 36 (2), br. 172, str. 143-148
Borić, B. (1985) Uticaj temperature na klijavost spora Venturia inaequalis (Cooke) Winter i uticaj starosti na njihovu vitalnost. Zaštita bilja, 36 (3), br. 173:295-302
Borić, B. (1985) Rast kultura i obrazovanje reproduktivnih organa Pleospora herbarum (Pers. ex Fr.) Rabenh. na različitim temperaturama i pH vrednostima. Zaštita bilja, Beograd, vol. 36 (4), br. 174, str. 371-377
Borić, B., Draganić, M., Aleksić, G. (1994) Morfološke karakteristike izolata Venturia inaequalis sa teritorije Jugoslavije i odgajivačke vrednosti nekih hranljivih podloga. u: Jugoslovenski kongres o zaštiti bilja (III), Zbornik rezimea, Vrnjačka Banja, (38), 48
Ivanović, M. (1992) Mikoze biljaka. Beograd: Nauka
Korhonen, K., Hintikka, V. (1980) Simple isolation and inokulation methods for fungal cultures. Karstenia, 20, str. 19-22
MacHardy, W.E. (1996) Apple scab - biology, epidemiology and management. St. Paul, Minnesota: APS Press
Wiesmann, R. (1931) Untersuchungen über Apfel und Birnenschofpilz Fusicladium dendriticum (Wallr) Fckl. Und Fusicladium pirinum (Lib) Fckl. sowie die Schorfanfälligkeit enzelner Apfel und Birnensorfen. Landw. Jahrb. Schweiz, 45, str. 109-156
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 13.04.2010.