Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:27

Sadržaj

članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
2018, br. 4, str. 39-50
Koncept bitne povrede ugovora u Bečkoj konvenciji o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe
Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresak.jovicic@iup.rs
Ključne reči: prodaja robe; povreda ugovora; Bečka konvencija; opšti osnov za raskid ugovora zbog neizvršenja; koncept bitne povrede ugovora
Sažetak
Kada ugovorna strana propusti da izvrši svoju obavezu iz ugovora o međunarodnoj prodaji robe, onda druga strana stiče pravo na određena pravna sredstva, uključujući i pravo da ugovor raskine. Raskid ugovora u toj situaciji suprotstavlja se načelu pacta sunt servanda i svi pravni sistemi predviđaju uslove i ograničenja pod kojima poverilac to pravo stiče, odnosno može da koristi. Najvažnije organičenje u tom smislu je zahtev da povreda ugovora mora biti ozbiljna i teška. Bečka konvencija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe u odnosu na ovo pitanje predviđa koncept bitne povrede ugovora kao opšti razlog za raskid ugovora zbog neispunjenja. Opšti zato što se primenjuje nezavisno od toga šta je dužnik tačno učinio, odnosno nije uradio kada je ugovor povredio; bitno je samo da njegovo postupanje može da se kvalfikuje kao bitna povreda ugovora. U tom smislu Konvenicja postavlja tri kriterijuma na osnovu kojih se procenjuje to pitanje: prvo, da je dužnik povredio ugovor; drugo, da je time prouzrokovao takvu štetu drugoj ugovornoj strani da je ona izgubila mogućnost da ostvari svoja očekivanja od ugovora; i treće, da je dužnik predvideo takvu štetu kao posledicu povrede ugovora ili da bi takvu štetu predvidelo drugo razumno lice istih sposobnosti u istim uslovima. Koncept bitne povrede ugovora je originalno rešenje Bečke konvencije i rezultat je decenijskog rada na unifikaciji prava međunarodne prodaje robe. Njeno najvažnije dostignuće u pogledu ovog rešenja je u tome što ono uvodi primenjive objektivne kriterijume i standarde za evaluaciju značaja i težine povrede ugovora, koja je dovoljna da aktivira poveriočevo pravo da ugovor raskine. Skoro 40 godina uspešne primene Konvencije širom sveta doprinelo je razvoju ovog koncepta u praksi i njegovoj sve široj primeni jer ga prihvataju ne samo međunarodni izvori prava za ugovor o međunarodnoj prodaji robe, već i sve veći broj nacionalnih prava. Na taj način se pravni sistemi vremenom harmonizuju u odnosu na ovo pitanje, što doprinosi pojednostavljenju trgovine na međunarodnom tržištu i ekonomskom razvoju i blagostanju.
Reference
*** (1980) Legislative history: 1980 Vienna diplomatic conference and preparations for the conference. http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/chronology/chrono25.html
*** (1995-2003) The principles of European contract law. 1995, 1997, 2003. https://www.translex.org/400200
*** (1980) The UN Convention on the contracts for the international sale of goods. https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/treaty.html
*** (1994) The UNIDROIT principles of international commercial contracts. https://www.trans-lex.org/400120
Feltham, J.D. (1981) The United Nations Convention on contracts for the international sale of goods. Journal of Business Law
Ferrari, F. (2006) Fundamental Breach of Contract Under the UN Convention on the International Sale of Goods - 25 Years of Article 25 CISG. Journal of Law and Commerce, Vol. 25
Hannold, J. (1999) Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention. The Hague: Kluwer Law International
Jovičić, K. (2014) Određenje pojma neizvršenja ugovora, s osvrtom na neizvršenje ugovora o prodaji robe. Strani pravni život, br. 1, str. 69-82
Perović, J. (2004) Bitna povreda ugovora - Međunarodna prodaja robe. Beograd: Službeni list SCG
Rolf, H., Czervenka, B. (1991) Internationales Kaufrecht: Kommentar zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf. München: Beck
Schlechtriem, P. (1986) Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Manz, Wien
Schlechtriem, P. (1998) Commentary on the UN Convention on the international Sale of Goods. Oxford: Clarendon Press
Schroeter, U. (2016) Art. 25. Oxford University Press
Soares, M.Â.B., Ramos, R.M.M. (1986) Contratos internacionais: compra e venda, cláusulas penais, arbitragem, Almedina, Coimbra
Will, M. (1987) Article 25. u: Bianca Cessare Massimo, Bonell Michael Joachim [ur.] Commentary on the International Sales Law: The 1980 Vienna Sales Convention, Milano: Giuffrè
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/spz0-20337
objavljen u SCIndeksu: 21.03.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka