Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
2009, br. 3, str. 185-203
Neka pitanja u vezi sa ponudom i prihvatom prema Bečkoj konvenciji
Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: promet roba i usluga na međunarodnom tržištu; Bečka konvencija; saglasnost volja; pravno dejstvo ponude
Sažetak
Promet roba i usluga na međunarodnom tržištu danas se u značajnom delu odvija po režimu Bečke konvencije o međunarodnoj prodaji robe kojoj je pristupilo preko 60 država. Postizanje saglasnosti volja putem ponude i njenog prihvata prema odredbama ove konvencije predmet je proučavanja u ovom radu, u kome se na početku obrađuje pitanje uslova koje treba da zadovolji jedna izjava da bi se smatrala ponudom. S tim u vezi posebna pažnja je posvećena pitanju protivurečnosti između članova 14. i 55. Konvencije, o čijem značenju se u pravnoj teoriji i u sudskoj praksi sreću različiti stavovi. Pored toga analiziraju se i odredbe koje uređuju pitanje pravnog dejstva ponude i njenog prihvata, koje su interesantne zato što predstavljaju rezultat kompromisa zasnovanog na različitim konceptima koji o tome postoje u uporednom pravu.
Reference
*** (1978-1989) Zakon o obligacionim odnosima Srbije. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89
*** (1993) Zakon o obligacionim odnosima Srbije. Službeni list SRJ, br. 31
*** (2003) Zakon o obligacionim odnosima Srbije. Službeni list SCG, br. 1
Amato, P. (1993) UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: The open price term and uniform application: An early interpretation by the Hungarian courts. Journal of Law and Commerce, 13, str. 8-9
Farnsworth, E.A. (1984) Formation of contract u international sales. Galston & Smit [ur.] str. 3-9 do 3-11
Goldštajn, A. (1961) Pravo međunarodne kupoprodaje. Beograd
Hannold, O.J. (1999) Uniform law for international sales of goods under the 1980. United Nations Convention. Hag: Kluwer Law
John, E., Murray, Jr. (1988) An essay on the formation of contracts and related matters under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. J.L.& COM., 8, 11
Kazuaki, S. (1986) Formation of international contracts under the Vienna Convention: A shift above the comparative law. Šarčević Petar, Volken Paul [ur.] 1, 2, str. 111, 120-21
Koneru, P. (1997) The international interpretation of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: An approach based on general principles. Minnesota Journal of Global Trade, 6, str. 148
Schlechtriem, P. (1986) Uniform sales law. Beč
Schlechtriem, P. (1991-1992) The experience with uniform sales laws in the Federal Republic of Germany. Juridisk Tidskrift
Sevon, L. (1986) Obligations of the buyer under the U. N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Šarčević Petar, Volken Paul [ur.] 1, 2, str. 203, 208
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2010.