Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 7, br. 26, str. 27-31
Modeliranje sistema za formiranje Kurikuluma studijskih programa
aDDOR a.d.o., Direkcija za informatiku, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija
Ključne reči: UML; XML; XML Schema; XMLBeans
Sažetak
Deo studijskog programa na fakultetima odnosi se na Kurikulum studijskog programa. Cilj ovog rada je modeliranje informacionih zahteva za implementaciju editora za XML dokumenta Kurikulum studijskog programa. Korišćena je objektno orijentisana metodologija za projektovanje informacionih sistema. Osnovni doprinos rada je u arhitekturi softverskog sistema koja je zasnovana na XML dokumentima Kurikuluma studijskog programa i omogućava integraciju ovog editora u različite informacione sisteme studentske službe. Ulazna informacija sistema za editovanje je XML šema Kurikuluma studijskog programa dok je izlazna informacija formirani XML dokument Kurikuluma studijskog programa. Ovaj XML dokument može se skladištiti u različite softverske sisteme za čuvanje i pretraživanje podataka.
Reference
*** (2006) Service-oriented architecture and web services: The next big thing in university enterprise computing. http://www.oracle.com/industries/education/eduventuresservice-oriented-architecture-and-web-services.pdf
*** (2005) The apache XML project, apache XMLbeans. http://xmlbeans.apache.org/index.html
*** (2006) Student service system: Next generation. http://www-03.ibm.com/industries/education/doc/content/bin/IBM_BCS_White_Paper_Student_Services_System_FINAL.pdf
*** (2005) Zakon o visokom obrazovanju. Službeni glasnik, 76, 30. 8. 2005
Ćuk, D. (2006) Softverski sistem za vođenje matične knjige studenata. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Departman za matematiku i informatiku, Magistarska teza
Mirković, M., Surla, D. (2007) XML schema of entry form for students. Journal of Mathematics, Novi Sad, vol. 37, br. 1, str. 75-84
Mirković, M., Surla, D. Modeling and implementation of the application for students enroll form update. NSJOM
Nenadić, K. (2006) Editor za XML dokumenta nastavnih planova. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Departman za matematiku i informatiku, Magistarska teza
Sadtler, C., Bogers, J., Borkar, S., Firtiyan, A. (2003) IBM web sphere application server: Express V5.O.2 developer handbook. http://www.redbooks.ibm.com
Stojadinović, J.V., Todorić-Vukašin, D. (2004) Web aplikacija za prijavljivanje ispita. u: Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS'04 (31), Iriški venac, Zbornik radova, str. 157-160
Šumić, D. (2006) Arhiviranje XML dokumenata studentske službe. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Departman za matematiku i informatiku, Magistarska teza
Takagiwa, O., Hassan, D., Quixchan, O., Singh, J. (2002) The XML files: Development of XML/XSL applications using web sphere studio version 5. http://www.redbooks.ibm.com
Wahli, U., Fielding, M., Mackown, G., Shaddon, D., Hekkenberg, G. (2000) Servlet and JSP programming with IBM web sphere studio and visual age for java. http://www.redbooks.ibm.com
Wahli, U., Brown, I., Ferraz, F., Schumacher, M., Sjostrand, H. (2003) Web sphere studio application developer version 5 programming guide. http://www.redbooks.ibm.com
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka