Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 159  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 2, br. 2, str. 51-61
Strateški, pravni i institucionalni pristup Srbije u borbi protiv terorizma
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresapredrag.popovic@fbn.unibl.org
Sažetak
Terorističke aktivnosti kao negativne društvene pojave su u velikoj mjeri prisutne u posljednje vrijeme te, iz tog razloga, svaka država nastoji da razvije najbolji pristup u pogledu njegovog sprečavanja i suzbijanja. To je i razumljivo, posebno ako se ima u vidu postojanje sve veće zastupljenosti nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja vodi ka terorizmu. U ovom radu će se prikazati na koji način i kojim kapacitetima Srbija raspolaže u pogledu borbe protiv terorizma. Detaljnom analizom i sagledavanjem postojećih resursa, a tu se, prije svega, misli na strateške dokumente, zakonsku regulativu i subjekte koji su uključeni u borbu protiv terorizma, jasno se vidi da Srbija u tom kontekstu raspolaže značajnim kapacitetima.
Reference
*** (2019) Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srbije. Službeni glasnik, broj 35
*** (2008) Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Službeni glasnik Republike Srbije, 89
*** (2007) Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 116
*** (2017) Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Službeni glasnik RS, broj 113, od 17. decembra
*** (2017) Nacionalna strategija za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017-2021. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 94
*** (2009-2013) Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88/2009, 55/2012 - odluka US i 17/2013
*** (2016/2018) Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 94 i 87 - dr. zakon
*** (2011-2019) Zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije. Službeni glasnik, broj 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019
*** (2005-2016) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 85/2005, 88/2005; 107/2005; 72/2009; 111/2009; 121/2012; 104/2013; 108/2014 i 94/2016
Alexander, Y., ed. (2005) Combating Terrorism: Strategies of Ten Countries. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press
Antoliš, K. (2009) Nacionalna strategija za prevenciju i suzbijanje terorizma. Policija i sigurnost, 1: 150-152
Bezbednosno-informativna agencija (BIA) (2018) Djelokrug rada. Preuzeto: 9. 11. 2018. http://www.bia.gov.rs/rsc/o-agenciji/delokrug-rada.html
El, D.A., Uhlmann, M. (2015) Prévention de la radicalisation et déradicalisation: Les modèles allemand, britannique et danois. Politique étrangère, Hivr(4): 171-182
Kydd, A.H., Walter, B.F. (2006) The Strategies of Terrorism. Quarterly Journal: International Security, 31(1): 49-80
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije (2018) Uprava kriminalističke policije. Preuzeto 9. 11. 2018. http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/direkcija-policije/uprave/uprava kriminalisticke policije
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije (2018) Specijalna antiteroristička jedinica. Preuzeto 9. 11. 2018. http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/direkcija-policije/uprave/specijalna antiteroristicka jedinica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije (2018) Žandarmerija. Preuzeto 9. 11. 2018. http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/direkcija-policije/uprave/zandarmerija
Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) (2014) Sprečavanje terorizma i suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja vodi ka terorizmu - pristup kroz rad policije u zajednici. Beč
Özbey, E.T. (2018) Turkey's Fight Against youth Radicalization: Small Steps on a Long Path. Euromesco-Policy brief, 78, 1-13
Pavlović, G. (2016) Strateški pristup suprotstavljanja terorizmu - uporedni prikaz u Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini. u: Krivičnopravni instrumenti suprotstavljanja terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog karaktera, Banja Luka: Ministarstvo pravde Republike Srpske, str. 502-519
Picco, G. (2004) Tactical and Strategic Terrorism. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 9(1-2): 71-78
Picco, G. (2005) International Terrorism and Governmental Structures. United Nations-Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), 1-8
Pietrasanta, S. (2015) La déradicalisation, outil delutte contre le terrorisme. Paris: Assemblee nationale
Popović, P. (2019) Kapaciteti Bosne i Hercegovine u pogledu krivičnog gonjenja terorista sa posebnim osvrtom na ulogu policijskih agencija. Godišnjak Fakulteta bezbednosti, br. 1, str. 319-338
Republičko javno tužilaštvo Republike Srbije (2018) Krivično odjeljenje. Preuzeto 12. 11. 2018. http://www.rjt.gov.rs/ci/Organizacija/Odjeljenja/Krivično-odjeljenje
Seci centar Bucharest (2011) Counterterrorism experiences of Seci member countries. Ankara: Anti terrorism task force, The editors work for the International Center for Terrorism and Transnational Crime (UTSAM) at the Turkish National Police Academy
Trifunović, D. (2007) Novi oblici terorizma u Bosni i Hercegovini. Beograd: Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu
Trifunović, D., Stojaković, G., Vračar, M. (2011) Terorizam i vehabizam. Beograd: Filip Višnjić
Viši sudovi Republike Srbije (2018) Sudovi u Republici Srbiji. Preuzeto 12. 11. 2018. https://portal.sud.rs/code/navigate.aspx?Id=538
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zurbezkrim2002051P
primljen: 09.09.2020.
prihvaćen: 28.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 25.05.2021.

Povezani članci

Vojno delo (2016)
Osobenosti džihadističkog terorizma
Panović Marko J.

Bezbednost, Beograd (2020)
Verski fundiran samoubilački terorizam
Zirojević Mina T., i dr.

Zb PMF Geog inst Beograd (2018)
The structural and spatial position of Sufism within Islam in Bosnia and Herzegovina
Botić Jurica

prikaži sve [5]