Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 7, br. 1, str. 37-48
Određenje savremenog menadžmenta u obrazovanju
aVisoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković', Kruševac
bVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresagoran.sormaz@indmanager.edu.rs, slavica.andjelic@indmanager.edu.rs, mmarrija@gmail.com
Sažetak
Menadžment, kao fenomen razvijenog društva, analizira se i usavršava u uslovima sve veće globalizacije, u svetu prepunom izazova na koje treba pronaći odgovore. Od funkcionisanja menadžmenta i menadžera u svim granama ljudske delatnosti zavisi i privredni razvoj, kao i ukupan društveno ekonomski razvoj jedne zemlje. Danas, posvećuje se posebna pažnja koordinaciji teorije i prakse menadžmenta zemalja u tranziciji. Naučni pristup menadžmentu u delatnosti obrazovanja i vaspitanja podrazumeva funkcionalnu usklađenost i međusobnu povezanost ljudskih i materijalnih resursa, u cilju ostvarivanja zadataka pojedinaca i sistema Promene, koje zahteva savremeni pristup menadžmentu u obrazovanju, zahtevaju veće aktivnosti menadžera u svim sferama života, kako bi se sistem obrazovanja mogao učiniti efikasnijim i efektivnijim. Obrazovanje u Srbiji mora da prođe kroz promene koje su se već desile u razvijenim zemljama, jer živimo u društvu znanja i ekonomiji znanja. Obrazovanje predstavlja "centralni nervni sistem" svakog društva - vaspitni, obrazovni, kulturni lanac koji neprestano vibrira. U tom lancu, značajna karika, pored vaspitača, učitelja, profesora i drugih, treba da bude obrazovan i vešt menadžer. Opšte je poznato da se od menadžera zahteva da poseduje sposobnost za inovativnost i upravljanje u delu planiranja, organizovanja, koordinacije i kontrole izvršavanja delatnosti obrazovnih institucija.
Reference
Čuljak, Č. (2013) Osposobljavanje i usavršavanje školskog menadžmenta. Mostar: Fakultet društvenih znanosti
Grupa autora (2002) Kvalitetno obrazovanje za sve - put ka visokom društvu. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta
Karavidić, S. (2006) Menadžment u obrazovanju. Beograd: Filozofski fakultet-Institut za pedagogiju i andragogiju
Karavidić, S., Čukanović-Karavidić, M. (2016) Menadžment. Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Ristić, Ž. (2001) Menadžment znanja - ekonomija nauke i obrazovanja. Beograd
Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F. (2004) Menadžment - teorija menadžmenta i veliko empirijsko istraživanje u Hrvatskoj. Zagreb: Masmedia
Staničić, S. (2006) Menadžment u obrazovanju. Rijeka, sopstveno izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1901037Q
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka