Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 14  
Back povratak na rezultate
2012, br. 6, str. 15-36
Doprinos svetog Maksima ispovednika problematici prevazilaženja stvorenosti
Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Srbija
Ključne reči: Sv. Maksim Ispovednik; biće; stvorenost; sposobnost; slabost
Sažetak
Tematika istine bića predstavlja temeljni aspekat teologije, koja se ne bavi pitanjem da li Bog (kao istinito biće) postoji ili ne postoji, već se više zanima za to kako (na koji način) on postoji. Da bi stvoreno 'biće' primilo spasenje, odnosno trojični način postojanja koji je oslobođen od propadljivosti i smrti, važno je da ima odgovarajuću vezu sa Bogom, da zaista participira u njemu. U tekstu koji sledi, razmatramo pojam 'kontingencije' (stanje uslovljenosti i neizvesnosti) ljudskog postojanja, i sledstveno tome, pokušavamo da istražimo čovekov napor da se oslobodi od nužnosti, koja je uzrokovana činjenicom stvorenosti. Ključna pitanja koja ovde postavljamo su: Da li je čovek, onako kako ga mi znamo i kakav nam je iskustveno dostupan, zaista 'čovek'? Šta znači 'iskupljenje' prema shvatanju Svetog Maksima, tj, od čega se čovek izbavlja? Šta su pretpostavke (mere, granice ili zakoni) koje se odnose na učešće čoveka u ostvarenju sopstvene 'egzistencije' utemeljene na egzistencijalnom modelu trojednog Boga? Kako definisati čovekovu sposobnost i/ili slabost u njegovoj potrazi za ličnom zajednicom sa Bogom, unutar granica istorijskih 'događaja'? U tu svrhu, ne ispitujemo sam sadržaj participacije, već, prvenstveno, sposobnost učesnika-recipijenta (čoveka). Razmatranje ovih pitanja je ključno za razumevanje antropologije Svetog Maksima Ispovednika. U ovom radu izostavljamo raspravu po pitanju njegove hristologije i eklisiologije.
Reference
Dalmais, I.H. (1952) La théorie des logoi des creatures chez, Maxime la Confessor. Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, St. 244-249
Dalmais, I.H. (1985) Preface. u: Berthold G.C. [ur.] Maximus Confessor: Selected writings, New York: Paulist Press
Farrell, J.P. (1989) Free choice in St. Maximus the confessor. South Canan: St. Tikhons Seminary Press
Garrigues, J.M. (1970) Le Christ dans la théologie byzantine. Reflexions sur un ouvrage du J. Meyendorff. Istina, 351-360; 3
Giannaras, C., Borrély, A. (1986) Philosophie sans rupture. Genève: Labor et fides
Kramer, H. (2004) Osnovna postavka pojma slobode u antici. Beseda, (6):
Meyendorff, J. (1969) Le Christ dans la théologie byzantine. Paris: Cerf
Meyendorff, J. (1975) Christ in Eastern Christian thought. Crestwood, N.Y: St. Vladimirs Seminary Press
Pannenberg, W. (1975) Der Geist des Lebens. Glaube und Wirklichkeit
Thunberg, L. (1965) Microcosm and mediator: The theological anthropology of St. Maximus the confessor. Lund: Gleerup
Tillich, P. (1961) Systematic theology. Chicago: University of Chicago Press, III
von Balthasar, H.U. (1947) Liturgie cosmique: Maxime le Confesseur. Paris: Aubier
Yannaras, C. (1986) Philosophie sans rupture. Labor et Fides
Zizioulas, J.D. (1997) Being as communion: Studies in personhood and the church. Crestwood: St. Vladimir's Seminary Press
Zizioulas, J.D. (2006) Communion Otherness Further studies in Personhood and the Church. London, New York: T & T Klark
Γιέφτιτς, Α. (1985) Χριστòς - Άρχήκαì Τέλος. Αθήνα
Λουδοβίκος, N. (1992) Ηεύχαριστιακή òντολογία. Athens: Δόμος
Ματσούκα, N. (1980) Κόσμος, ἄνθρωπος, κοινωνία κατὰ τὸν Μάξιμο ῾Ομολογητή. Αθήνα
Μπούλοβιτς, Ε. (1983) Τὸ Μυστήριον τῆς ἐν τῇ ῾Αγίᾳ Τριάδι διακρίσεως τῆς θείας οὐσίας καὶ ἐνεργείας κατὰ τὸν ἅγιον Μᾶρκον ᾿Εφέσου τὸν Εὐγενικόν. Θεσσαλονίκη
Ραντοσάβλιεβιτς, A. (1975) Τὸ Μυστήριον τῆς Σωτηρίας κατὰ τὸν Ἅγιον Μάξιμον τὸν Ὁμολογητήν. Αθήνα
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sabornost6-3128
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka