Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 9, br. 2, str. 301-315
Artikulacione sposobnosti dece predškolskog uzrasta
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija

e-adresaslavica.golubovic@yahoo.com
Sažetak
Cilj ovog rada bio je da se na osnovu procene izgovora svakog pojedinačnog glasa utvrdi artikulaciona sposobnost i učestalost poremećaja artikulacije kod dece uzrasta od 3,5 do 7 godina. Uzorak ovog istraživanja sačinjavalo je 1000 dece oba pola iz 14 vrtića Predškolske ustanove Voždovac, uzrasta od 3,5 do 7,0 godina. Istraživanje je obavljeno tokom februara i marta meseca 2009. godine. Za procenu izgovora (artikulacije) glasova korišćen je Trijažni artikulacioni test (Kostić, Đ., Vladisavljević, S.) individualno kod svakog deteta. Rezultati istraživanja pokazuju da se poremećaj artikulacije ispoljava u značajnom procentu kod dece od pet i po godina (37,2%), dece od šest godina (25,5%) i dece od sedam godina (19,0%) i da sva ispitana deca imaju pravilan izgovor svih vokala, svih ploziva, nazala, što je i očekivano s obzirom da su ovo glasovi koji se najranije razvijaju u glasovnom sistemu našeg jezika. Skoro da i nema omisija, da su zastupljene supstitucije i najzastupljenije distorzije glasova. Najčešće distorzovani glasovi su Č,C, Š, Ž, DŽ, R, Đ,Ć, S, Z, L, LJ. Dobijeni rezultati jasan su pokazatelj neophodnosti logopedskog tretmana u svakoj predškolskoj ustanovi, s obzirom da predškolsko doba prethodi intenzivnoj mijelinizaciji CNS i da je to vreme mogućih razrešenja razvojnih smetnji i poremećaja.
Reference
Blaži, D. (2003) Artikulacijski nasuprot fonološkom poremećaju II. Govor: časopis za fonetiku, 1-2, 27-28
Golubović, S., Čolić, G. (2009) Neuroepidemiological analysis of developmental articulation disorder. Journal of Neuroepidemiology, P4/14, 27-30
Golubović, S. (2007) Fonološki poremećaji. Beograd: Društvo defektologa Srbije
Golubović, S. (2006) Razvojni i jezički poremećaji. Beograd: Društvo defektologa Srbije
Golubović, S. (1997) Klinička logopedija. Beograd: Defektološki fakultet
Golubović, S.M. (1998) Klinička logopedija II. Beograd: Univerzitetska štampa
Golubović, S.M., Čolić, G. (2008) Articulation disorders in pre-school children. European journal of neurology, (15): 198-198, Abstracts of the 12th Congress of the European Federation
Grimm, H. (2003) Storungen der Sprachentwicklung: Grundlagen-Ursachen-Diagnose-Intervention-Pravention
Ivšac-Pavliša, J. (2010) Atipični komunikacijski razvoj i socioadaptivno funkcioniranje u ranoj dobi II - društvena istraživanja
Ljubešić, M. (2001) Rana komunikacija i njena uloga u učenju i razvoju djeteta. Djete i društvo, 3, str. 261-278
Markovic, M., Golubovic, S. (2006) The relationship between the pathological pregnancy and the premature parturition. International Journal of Psychophysiology, 13th World Congress of Psychophysiology, August 28 - September 2, 2006, Istanbul, Turkey, 61(3): 365-365, Elsevier
Marković, M., Sovilj, M., Golubović, S. (2003) Uticaj bioloških riziko faktora na govorno-jezički razvoj. u: Govor i jezik, Beograd: Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, 262-269
Marković, M.Ž., Golubović, S.M. (1994) Lateralization in risk factor children. u: 17th Annual Meeting of the European Neuroscience Association, Vienna, Austria, September, 4-8, Abstracts (European Journal of Neuroscience, Supplement, br. 7)
Marković, M.Ž., Golubović, S.M. (1994) Perceptual motor and speech disabilities in risk-born children. u: I International Conference on ODNS Neurology UDATE, New Delhi 2000, India, November 19-22
Marković, M.Ž., Golubović, S.M., Brakus, R. (1997) Frekvencija artikulacionih poremećaja kod dece predškolskog uzrasta. Beogradska defektološka škola, br. 1, str. 65-76
Risović, M., Golubović, S. (2007) Sposobnost analize i sinteze glasova kod dece. u: Program 7. međunarodnog znanstvenog skupa Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, International scientific conference, 14. -16. 06. 2007, Plava knjiga sažetaka, Zagreb, str. 210
Weissenborn, J., Penner, Z. (2003) Early intervention & speech and language therapy. Praxis fur Stimm-und Sprachtherapie Dr. Iris Eicher. s
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.03.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka