Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 45, br. 1, str. 399-411
Tehnološke mere u sistemu zaštite autorskog prava
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: digital right management; digitalizacija; tehnološke mere zaštite; kontrola pristupa; kontrola iskorišćavanja; tehnološke mere zaštite integriteta dela; zaobilaženje tehnoloških mera zaštite; proizvodnja uređaja; stavljanje u promet uređaja
Sažetak
U radu će biti obrađena pitanja koja se odnose na probleme preventivne zaštite autorskih dela putem tehnoloških mehanizama. Naime, u digitalnom okruženju nosiocima prava je nametnut pojačan rizik od neovlašćenog iskorišćavanja njihovih intelektualnih tvorevina. Iskorišćavanje dela digitalnim putem često prelazi granice do kojih titular može da kontroliše eksploataciju svog autorskog dela, a zaštita koju pružaju pravne norme se, u društvu brze razmene informacija, može pokazati kao nedovoljno efikasna. Stoga se u praksi sve češće postavljaju fizičke prepreke digitalnom iskorišćavanju autorskih dela, generično nazvane tehnološke mere zaštite. Međutim, njihova neselektivna priroda nameće ponovno preispitivanje odnosa između privatnih interesa titulara prava i javnog interesa da društvo koristi i usavršava intelektualna dobra. Pojedini segmenti ovog problema će biti u radu posebno naglašeni.
Reference
Armstrong, T. (2006) Digital rights management and the process of fair use. Harvard Journal of Law and Technology, 20, str. 54
Burk, D.L., Cohen, J.E. (2001) Fair use infrastructure for rights management systems. Harvard Journal of Law and Technology, 15: str. 63
Koelman, K.J., Helberger, N. (2000) Protection of technological measures. u: Hugenholtz Bernt P. [ur.] Copyright and electronic commerce: Legal aspects of electronic copyright management, The Hague - London - Boston: Kluwer Law International, str. 196
Lehmann, M. (2003) The EC directive on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society: A short comment. International Review of Industrial Property and Copyright Law - IIC, 5, str. 526-528
Reichman, J.H., Dinwoodie, G.B., Samuelson, P. (2007) A reverse notice and takedown regime to enable public interest uses of technically protected copyrighted works. Berkley Technology Law Journal, 22: str. 981
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns1101399R
objavljen u SCIndeksu: 27.09.2011.
metod recenzije: dvostruko anoniman