Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 9 od 19  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 67, br. 3, str. 100-123
Opšti aspekt priključenja država Evropskoj uniji
aVlada Republike Srbije, Kancelarija za evropske integracije
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Sažetak
Iako su proces i procedure mape puta ka EU uglavnom poznati, može se konstatovati da je priključenje svake države Uniji, ponaosob posmatrano, imalo svoje specifičnosti. Međutim, u bilo kom slučaju posmatrano, posebno i značajno poglavlje pregovora sa EU jeste spoljna, bezbednosna i odbrambena politika, što je označeno kao poglavlje 31. Za operacionalizaciju teme zajedničkog rada polaznika VSBO bilo je potrebno, na nivou nezavisne varijable, dati dovoljan skup informacija o mapi puta ka EU, sa jedne, i zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici, sa druge strane.
Reference
*** (2013) Proces pristupanja Republike Srbije EU - strukture i procedure za uspešne pregovore o pristupanju EU. Beograd: Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
*** Pojmovnik o EU. www.mojaevropa.rs/o-evropskoj-uniji/pojmovnik-eu
*** (2010) Prečišćene odredbe ugovora o EU i ugovora o funkcionisanju EU. C 83/01
*** (2004) European security strategy: A secure Europe in a better world. 11/06/2004, http://www.iue.eu.int/cms3_fo/showpage.asp?id=391&lang=en
Ateljević, V. (2012) Okviri pregovaračke pozicije MO za pregovore o pristupanju Republike Srbije EU u oblasti Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike. Beograd: VSBO, Završni rad
Crnić, M. (2012) Zajednička bezbednosna i odbrambena politika EU - perspektive EU. Beograd
Heather, G. (1999) A partnership for accession?: The implications of EU conditionality for the Central and East European applicants. u: Robert Schuman Centre Working Paper 12/99, San Domenico di Fiesole, FI: European University Institute
Kochenov, D. (2005) EU Enlargement Law: History and Recent Developments: Treaty - Costum - Concubinage?. European Integration online Papers (EIoP), Vol. 9
Madrid European Council (1995) European council conclusions. Bulletin of the European Communities, No. 12
Miščević, T. (2006) Priključenje Evropskoj uniji. Beograd: ESPI Institut
Miščević, T. (2012) Obaveze prema zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici u daljem procesu evropske integracije Srbije. Novi vek, Beograd, novembar
Novičić, Ž. (2010) Novine u spoljnoj i bezbednosnoj politici EU posle Lisabonskog ugovora. MP 3
Orlić, D. (2006) Operacionalizacija bezbednosne politike Evropske unije. MP 4
Samardžić, M. (2010) Zahtevi za članstvo u oblasti pravne regulative i njihova ispunjenost od strane Republike Srbije u dosadašnjem procesu približavanja EU. Beograd: Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije