Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 11, br. 1, str. 103-119
Računovodstvo - primaran izvor informacija za efikasno upravljanje preduzećem
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresaslobodan.vidakovic@educons.edu.rs, pavle.parnicki@educons.edu.rs
Sažetak
U savremenim uslovima poslovanja, u kojima tehnički a posebno tržišni faktori imaju presudnu ulogu u formiranju poslovnog uspeha preduzeća, upravljanje, odnosno, rukovođenje privredom postaje sve teže i kompleksnije. Sigurnost u poslovanju se može obezbediti, odnosno, rizik redukovati, jedino u okolnostima prelaska sa improvizovanog, odnosno, intuitivnog na organizovano upravljanje, odnosno, rukovođenje. Preduslov za to je da preduzeće, kao kompleksan, propulzivan poslovni sistem generiše i organizuje integralni, poslovni sistem informisanja koji, kao svoju materijalnu bazu, mora da inkorporira raspoložive podatke o tokovima svih poslovnih funkcija koje čine funkcionalni integritet datog preduzeća. Integralni sistem informisanja treba da posluži preduzeću za potrebe definisanja njegove menadžerske funkcije, poslovne politike kao i za proces donošenja poslovnih odluka.
Reference
Babić, Š. (1971) Teorija i tehnika računovodstva. Zagreb: Informator
Dopuch, N., Birnberg, J. (1969) Cost Accounting, Accounting Data for Management's, Decisions. New York: Hercourt, Brace and Word
Habek, M. (1974) Računovodstvene informacije i njihov položaj u informacionom sistemu OUR. Računovodstvo i finansije, Zagreb, broj 3
Horngren, C. (1972) Cost Accounting, A. Managerial Emphasis. Englwood: Prentice Hall
Krajčević, F. (1972) Organizacija računovodstva. Beograd: Pravno-ekonomski centar
Mellerowicz, K. (1958) Kosten und Kostenrechnung. Berlin
Nikolajević, T.R. (1958) Istorija i teorija knjigovodstva. Beograd
Nikolajević-Teofanović, R. (1971) Teorija i metodologija računovodstva. Beograd: Savremena administracija
Obrenić, V. (1964) Osnovi teorije i tehnike knjigovodstva. Beograd: Savremena administracija
Parnicki, P. (2014) Globalni koncept finansijskog položaja - dodatna sigurnost menadžmentu kompanije pri strategijskom izboru. Novi Sad, Doktorska disertacija
Parnicki, P.P. (2010) Evolucija finansijskog izveštavanja. Poslovna ekonomija, vol. 4, br. 2, str. 339-352
Ranković, J. (1974) Konsolidovani bilansi. u: OUR Simpozijum, Opatija
Schatke, R., Jensen, H.J., Bean, V. (1970) Financial Accounting. Boston: Allyn & Bacon
Tepšić, R. (1974) Privredne evidencije u OUR. Informator, Zagreb
Turk, I. (1978) Računovodstvena i finansijska funkcija te njihovo regulisanje. Informator, Zagreb, br. 25
Vidaković, S., dr Parnicki, P., Lovričić, I. (2017) Realan finansijski i prinosni položaj preduzeća - osnova ekonomije realnih vrednosti. Zbornik Univerziteta Educons za društvene nauke
Vidaković, S. (2001) Analiza poslovanja preduzeća u tržišnoj privredi. Novi Sad: Mala knjiga
Vidaković, S.V. (2002) Računovodstvo - jezik poslovnog sporazumevanja. Novi Sad: Mala knjiga
Vidaković, S.V., Parnicki, P.P. (2013) Uloga računovodstvene profesije u realizaciji poslovnih ciljeva u zemljama u tranziciji. Poslovna ekonomija, vol. 7, br. 2, str. 9-39
Vidaković, S.V. (2005) Finansijsko izveštavanje - osnova upravljanja biznisom. Novi Sad: Fakultet za uslužni biznis
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko11-14335
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2017.