Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 8, br. 1, str. 17-30
Uloga kompjuterizovanog računovodstvenog informacionog sistema u otkrivanju računovodstvenih grešaka i prevara
Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS), Beograd

e-adresamilena.ilic@its.edu.rs
Sažetak
U poslovnim organizacijama važnu ulogu igra računovodstveni informacioni sistem, koji crpe podatke i informacije od drugih informacionih sistema, ali jednako i deli svoje podatke i informacije sa drugima. Rad prikazuje ulogu jednog takvog sistema u sprečavanju nastanka nenamernih računovodstvenih grešaka, u obezbeđenju i analizi podataka za interne i eksterne korisnike na osnovu kojih he nenamerne računovodstvene greške biti uočljive, odnosno namerni pokušaji računovodstvenih prevara dokumentovani i prepoznati. Pored softvera, hardvera i telekomunikacija kao sastavnih delova kompjuterizovanog računovodstvenog informacionog sistema, važnu ulogu u detekciji grešaka i pokušaja prevarnih radnji u računovodstvu, igraju upravo ljudski resursi. Od presudne je važnosti visok stepen poznavanja računovodstvene teorije i prakse, propisa i načela, ali i etičnost ljudi kao elementa računovodstvenog informacionog sistema kao i korisnika dobijenih informacija. Problem istraživanja rada je uloga kompjuterizovanih informacionih sistema u sprečavanju nastanka računovodstvenih grešaka i lakšoj detekciji namernih prevarnih aktova. Istraživanje autora se bazira na pregledu dostupne literature koja se odnosi na informacione sisteme i računovodstvenu praksu,prikupljanju podataka o problemu istraživanja i diskusiji o pronađenim činjenicama.
Reference
*** (2010) Međunarodni računovodstveni standard - MPC 8 - Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške. Sl. glasnik RS, br. 77
Alden, M.E., Bryan, D.M., Lessley, B.J., Tripathy, A. (2012) Detection of Financial Statement Fraud Using Evolutionary Algorithms. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 9(1): 71-94
American Institute of CPAs Availible at: [Accessed 5 April 2017]
Association of Certified Fraud Examiners (2016) Report to the nations: 2016 global fraud study. [Online] Available at: http://www.acfe.com/rttn2016.aspx [Accessed 14 April 2017]
Balaban, H., Ristić, Ž., Đurković, J., Trninić, J., Tumbas, P. (2008) Informacione tehnologije i informacioni sistemi. Subotica: Univerzitet u Novom Sadu - Ekonomski fakultet u Subotici
IFAC (2006) Međunarodni standardi revizije, prevod. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
International Federation of Auccontants (2017) The Clarified Standards. [Online] Availible at: center/clarified-standards>
Jovanović-Škarić, K. (2016) Finansijsko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Lekić, Ž. (2016) Značaj forenzičkog računovodstva u rasvetljavanju kriminalnih aktivnosti i rešavanju sporova između privrednih subjekata. Bezbednost, Beograd, vol. 58, br. 1, str. 146-166
Petrović, D., Petrović, N. (2016) Finansijsko računovodstvo. Čačak: Visoka poslovna škola strukovnih studija
Radovanović, R., Jovanović-Škarić, K. (2008) Finansijsko računovodstvo. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
Simeunović, N., Grubor, G., Ristić, N. (2016) Forensic accounting in the fraud auditing case. European Journal of Applied Economics, vol. 13, br. 2, str. 45-56
Tica, J. (2003) Kriminalne radnje i greške. Industrija, vol. 31, br. 1-2, str. 93-104
Žarkić-Joksimović, N., Bogojević, A.N. (2012) Računovodstvo. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Žarkić-Joksimović, N. (2008) Upravljačko računovodstvo, računovodstvo za menadžment. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Žarkić-Joksimović, N., Benković, S., Milosavljević, M. (2013) Finansijski menadžment. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bizinfo1701017I
objavljen u SCIndeksu: 09.11.2018.
Creative Commons License 4.0