Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 9 od 73  
Back povratak na rezultate
2019, br. 49, str. 203-210
Uticaj tehnoloških inovacija na tržište rada i kreiranje potrebe za novim stručnim profilima
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci

e-adresaolivera.milutinovic@famns.edu.rs, baltezb@yahoo.co.uk
Ključne reči: tehnološke inovacije; tržište rada; nezaposlenost; stručni profili; napredak; adaptacija
Sažetak
Suštinsko pitanje na koje ovaj rad pokušava da odgovori je da li će tehnologija zameniti čoveka u procesu rada? U početku se i pojava same industrijske revolucije interpretirala kao negativan uticaj tehnologije na nezaposlenost, koji je radnu snagu lišio posla, a sada se napredak elektronike i robotike doživljava kao agens slične tehnološke promene, koja će ukinuti radna mesta nekvalifikovane radne snage, istovremeno povećavajući potražnju za kvalifikovanim radnicima i stručnošću. Promene u industrijskoj potražnji za ovim novim, specifičnim stručnim profilima kao i tehnološke inovacije predstavljaju ključne faktore tržišta rada u budućnosti. Upravo u ovoj, novonastaloj situaciji, formalne i neformalne obrazovne institucije imaju priliku da efikasno i relevantno odgovore na dati izazov kroz kreiranje korespondirajućih adaptiranih studijskih programa kao i kratkoročnih programa sertifikacije i kvalifikacije, pružajući time neophodna znanja i veštine radnoj snazi budućnosti.
Reference
Acemoglu, D., Autor, D. (2011) Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings. u: David Card, Orley Ashenfelter [ur.] Handbook of Labor Economics, Amsterdam: Elsevier, Vol. 4, Part B, 1043-1171
Arsenijević, O.M., Radosavljević, M.Ž. (2017) Komparativna analiza socio-kulturnih odnosa prema inovacijama studenata iz Srbije, Vojvodine i sa Kosova. Baština, br. 42, str. 269-294
Baltezarevic, B., Baltezarevic, R., Baltezarevic, V. (2018) The Internet as Medium of Communication and Knowledge Sharing. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing
Benedikt, F.C., Michael, O.A. (2013) The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?. Oxford, England: University of Oxford-Oxford Martin School
Card, D., Dinardo, J.E. (2002) Skill Biased Technological Change and Rising Wage Inequality: Some Problems and Puzzles. Journal of Labor Economics, 20(4): 733-783
Halmi, A.A. (2019) Technology of chaos measurement and non-linear dynamics in social sciences. Baština, br. 47, str. 135-152
Lohr, S. (2011) More Jobs Predicted for Machines, Not People. October 23, [05.09.2019]
Milenović, Ž.M., Milovanović, B.Lj. (2018) Nastavnici osnovnih škola Pčinjskog okruga o doprinosu nastave pravoslavnog katihizisa u vaspitanju i obrazovanju učenika za mir i demokratiju. Baština, br. 45, str. 411-424
Milutinović, O.V. (2013) Učenje uz rad i razvoj ljudskih resursa. Beograd: Fakultet za poslovne studije, Doktorski rad
Smith, A., Anderson, J. (2014) AI, Robotics, and the Future of Jobs. Pew Research Center, August 6, [10.09.2019]
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1949203M
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2020.
Creative Commons License 4.0