Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 78, str. 197-216
O globalnim trendovima ukodifikovanju upravnog postupanja
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresadvucetic@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
Na početku rada autor ukazuje na prevaziđenost standardne udžbeničke podele država u tri grupe prema tome da li su izvršile kodifikaciju upravnog postupanja ili ne, s obzirom na činjenicu da je veliki broj država kodifikovao (opšti) upravni postupak. U radu su analizirane najnovije promene u ovoj vrlo dinamičnoj oblasti radi utvrđivanja opštih obrazaca, zajedničkih karakteristika i specifičnosti propisa o opštem upravnom postupku u savremenim državama. Tom prilikom rad posebno ukazuje na opštu prihvaćenost termina upravni akt, ali i na razlike u njegovoj sadržini u pojedinim pravnim sistemima. Izvršena je identifikacija i analiza pojedinih, manjih trendova, kao što je usložnjavanje upravne procedure po uzoru na sudsko postupanje, te najnoviji otkloni od ovog trenda, zatim sve veća prisutnost upravnog ugovaranja i drugih oblika alternativnog rešavanja upravnih stvari, kao i sve veće insistiranje na principu participacije građana u upravnom postupku. Cilj analize jeste da dâ odgovor na pitanje u kom pravcu se kreću najnoviji propisi u ovoj oblasti.
Reference
Auby, J.B., ur. (2014) Codification of administrative procedure. Bruxelles: Bruylant
Craig, P.P., Hofmann, H., Schneider, J.P., Ziller, J., ur. (2017) ReNEUAL model rules on EU administrative procedure. Oxford University Press
Dimitrijević, P. (2016) Upravno pravo - opšti deo. Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Dimitrijević, P.J. (2005) Odgovornost uprave za nečinjenje - sa posebnim osvrtom na ćutanje uprave. Istočno Sarajevo
Galligan, D.J. (1997) Due Process and Fair Procedures. Oxford University Press
Kavran, D. (1996) Tribunali i javni ispitni postupak u Anglosaksonskom pravu. u: Aktuelna pitanja jugoslovenskog zakonodavstva - zbornik radova sa savetovanja pravnika u Budvi, Beograd: Udruženje pravnika Jugoslavije, 319-329
Koprić, I., Musa, A., Novak, G.L. (2011) Good administration as a ticket to the European administrative space. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 61, 1515−1555
Koprić, I. (2011) Zakon o općem upravnom postupku i tehnološko unaprjeđenje uprave. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 57, str. 43-75
Kovač, P. (2017) Innovative Administrative Procedure Law: Mission Impossible ?. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 10(2): 93-117
Lilić, S. (2009) Upravno pravo - upravno procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Milkov, D. (2012) Upravno pravo I - uvodna i organizaciona pitanja. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta
Milkov, D. (2014) On the need to harmonize the Serbian Administrative Procedure with the EU law. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 68, str. 83-96
Milkov, D. (2010) Upravno pravo II - Upravna delatnost. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Milovanović, D., Cucić, V. (2015) Nova rešenja Nacrta zakona o opštem upravnom postupku u kontekstu reforme javne uprave u Srbiji. Pravni život, vol. 64, br. 10, str. 95-110
Petrović, M., Prica, M. (2016) Upravni ugovor kao problem pravne nauke i pozitivnog prava. u: Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti, zbornik radova, Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet, 687-700
Tomić, Z. (2017) Upravni ugovori - elementi pravnog režima u Srbiji. Pravni život, br. 10, 249-269
Tomić, Z., Milovanović, D., Cucić, V. (2017) Upravni postupak - priručnik za polaganje državnog stručnog ispita. Beograd: Sužbeni glasnik
von Bogdandy, A., Cassese, S., ur. (2017) The Max Planck handbooks in European public law: The administrative state. Oxford University Press, Vol. 1
Vučetić, D. (2014) Evropska upravno-procesna pravila i opšti upravni postupak Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 68, str. 175-186
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1878197V
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka