Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 5 od 13  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 64, br. 1, str. 3-12
Aerdinamička kompenzacija modifikovane konfiguracije protivtenkovske vođene rakete
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd
Ključne reči: po raketa; vođena raketa; poluautomatsko vođenje; aerodinamika rakete; stabilnost rakete; aerodinamički derivativi; aerodinamički koeficijenti; analiza stabilnosti; numerička analiza; modifikacija
Sažetak
Protivtekoske rakete sa kumulativnom bojevom glavom starije generacije imaju ograničenu upotrebu protiv modernih tenkova sa aktivno reaktivnim oklopom. Za povećanje efikasnosti razvijene su poboljšane verzije bojevih glava. Jedan od načina modernizacije postojećih protivtenkovskih raketa se odnosi na zamenu bojeve glave na prednjem delu rakete dok zadnji deo sa sistemom za upravljanje rakete ostaje nepromenjen. U radu su definisani kriterijumi za određivanje potrebnih derivativa aerodinamičkih koeficijenta modifikovane rakete sa ciljem da koristi postojeći sistem za vođenje i upravanje. Početne vrednosti derivativa aerodinamičkih koeficijenata su određeni iz uslova trimovanog leta. Podešavanje zahtevanih vrednosti derivativa aerodinamičkih koeficijenata je ostvareno analizom stabilnosti petlje vođenja. Na osnovu zahtevanih vrednosti derivativa aerodinamičkih koeficienata određena je aerodinamička šema rakete primenom semiempirijskih metoda, numeričke aerodinamike i merenja u aerotunelu. Efikasnost izložene metode za kompezaciju promene mase, centra mase i oblika modifikovane rakete promenom aerodinamičke šeme potvrđena je u realnim letnim ispitivanjima.
Reference
*** FLUENT 6 and GAMBIT 2. licencirana verzija VT
*** (1981) Upustvo za TV trenažer M78. Beograd: Vojnoizdavački zavod, UDK355.235.693:654.197: 623.463.2
Anderson, J.D. (1995) Computational Fluid Dynamics. New York: McGrow-Hill
Bryson, A.E., Ho, Y.C. (1975) Applied Optimal Control. New York: Wiley
Ćuk, D., Ćurčin, M., Mandić, S., Nikolić, D. (2002) The Program GMTC_3D: Theoretical manual. Beograd: VTI, 03-01-0688
Ćurčin, M., Stojković, S., Milošević, M. (1990) DMAC: Derivatives Missile Aerodynamic Coefficients. Beograd: VTI
Ćurčin, M. (2006) Sinteza algoritma vođenja za raketu sa nestacionarnim dinamičkim parametrima i slučajnim poremećajima u letu. Beograd: Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Doktorska disertacija
Dimitievskii, A.A. (1978) Prikladnie zadači terii optimalnogo upravlenia dviženiem bespilotnih letatelnih apparatov. Moskva: Mašinostroenie
Garnel, P. (1980) Guided weapon system. New York: Pergamon Press
Iyer, N.R. (1995) Recent Advances in Antitank Guided Missile Systems . Defence Science Journal, 45(3): 187-197
Lebedev, A.A., Černobrovkin, L.S. (1973) Dinamika poleta bespilotnyh letatelnyh apparatov. Moskva: Mašinostroenie
Minović, S. (1970) Dinamika sistema vođenja i upravljanja projektila. Beograd: Mašinski fakultet
Minović, S. (1973) Simulacija raketodinamičkih karakteristika PT rakete 9M14M pri komandama u vidu povorke širinsko modulisanih impulsa koji izlaze iz bloka automatike. Beograd: VTI, elaborat Me-363 pov. 30. 12
Minović, S. (1968) Proračun aerodinamičkih derivativa projektila 9M14M na osnovu ispitivanja na ražnju. Beograd: VTI, elaborat Me-37 pov
Minović, S. (1968) Proračun ugaone brzine valjanja projektila 9M14 u fazi busterovanja, elaborat. Beograd: VTI, Me-36 str. pov
Nielsen, J.N. (1960) Missile Aerodynamics. New York: McGrow-Hill
Pastrick, H.L., Seltzer, S.M., Warren, M.E. (1981) Guidance Laws for Short-Range Tactical Missiles. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 4(2): 98-108
Ryoo, C.K., Cho, M.H., Tahk, M.J. (2005) Optimal Guidance Laws with Terminal Impact Angle Constraint. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 28(4): 724-732
Ryoo, C.K., Mh, C., Tahk, M.J. (2006) Time-to-go weighted optimal guidance with impact angle constraints. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 14(3): 483-492
Shaferman, V., Shima, T. (2008) Linear Quadratic Guidance Laws for Imposing a Terminal Intercept Angle. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 31(5): 1400-1412
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2015.
Creative Commons License 4.0