Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 26, br. 3-4, str. 5-22
Muškarci - ubice supruga
KPD bolnica, Beograd
Ključne reči: brak; ubistvo; psihoza; afekt; alkoholisanost
Sažetak
Ubistvo supruge od starne muža je samo jedan vid ubistva u porodici. Brak i porodica predstavljaju pravno i običajno uređene institucije. Ubistvo je izraz maligne agresije koje predstavlja negaciju braka, porodice i života uopšte. Cilj rada jeste identifikacija psihopatoloških i kriminoloških osobina počinilaca homicida supruga, upoznavanje njihovog psihičkog statusa tempore criminis i analiza eventualnog viktimološkog doprinosa žrtve. Metod: Rad obuhvata grupu od 90 muškaraca koji su ubili svoje supruge. Ispitanici su psihijatrijski veštačeni u KPD bolnici u Beogradu, u vremenu od 01.01.1993. do 31.12.2002.g. Takođe su, pomoć u posebnog upitnika, prikupljeni svi potrebni podaci o životu ispitanika. Dobijeni rezultati su obrađeni metodama deskriptivne i diferencijalne statistike. Rezultati ispitivanja ukazuju da su muškarci, ubice svojih supruga, prosečnih intelektualnih sposobnosti, ali emocionalno labilne, impulsivne, egocentrične i paranoidne osobe. U vreme počinjenog dela, kod njih su preovladavali psihotični sadržaji, povišen afekt i alkoholisanost. Žrtve su se, po pravilu, ponašale neizazovno.
Reference
Aeckerman, N.W. (1966) Psihodinamika porodičnog života - dijagnoza i lečenje porodičnih odnosa. Titograd: Grafički zavod
Aldridge, M.L., Browne, K.D. (2003) Perpetrators of spousal homicide: A review. Trauma Violence Abuse, 4(3): 265-76
Fromm, E. (1984) Anatomija ljudske destruktivnosti. Zagreb: Naprijed
Hanme, J. (1996) Women and violence: Commonalities and diversities. u: B.Fawcett, B.Featherstone, J.Hearn and C.Toft [ur.] Violence and Gender Relations: Theories and Interventions, Thousand Oaks: Sage Publications
Johunson, H., Hotton, T. (2003) Losing control: Homicide risk in estranged and intact intimate relationships. Homicide Studies, 7(1): 58
Kapamadžija, B. (1989) Forenzička psihijatrija. Novi Sad: Dnevnik
Kovačević, R., Kecman, B. (1998) Ubistvo u porodici - ubistva i samoubistva u Jugoslaviji. u: Zbornik radova, Srpsko udruženje za krivično pravo, Kopaonik, str. 45-52
Mouzos, J., Rushforth, C. (2003) Family homicide in Australia. Trand and Issues in Crime and Criminal Justice series, 255
Tanay, E. (1969) Psychiatric study of homicide. Am J Psychiatry, 125(9): 1252-7
Wallace, A. (1986) Homicide: The Social Reality, vol. 3, br. 4, pp 333-48
Websdale, N. (1999) Understanding domestic homicide. Boston: Northeastern University Press
Wilson, M., Daly, M. (1999) Spousal homicide. Int J Law Psychiatry, 22, 3-4, 287-99
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci