Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 12  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 51, br. 1, str. 3-16
Afekat i njegova slika u filozofiji Žila Deleza
Univerzitet Sinergija, Fakultet dramskih i filmskih umjetnosti, Bijeljina, Republika Srpska, BiH

e-adresavesnadin@yahoo.com
Ključne reči: Žil Delez; afekat; afektivna slika; film; umetnost
Sažetak
Ne postoji opažanje bez afekcije. Njena nužnost proističe iz samog postojanja opažanja kao mere našeg mogućeg delovanja na stvari i, samim tim, mogućeg delovanja stvari na nas. Za Žila Deleza, afektivnost zauzima upravo ovaj razmak između potencijalnog dejstva opaženih stvari i virtuelnog delovanja koje se prema njima preduzima, interval između jedne uznemirujuće percepcije i jednog oklevajućeg delovanja. Za razliku od emocije koja je usmerena ka nekom cilju i teži aktuelizaciji, afekat prethodi volji kao prepersonalni intenzitet koji odgovara prelasku od jednog iskustvenog stanja tela do drugog. Oslanjajući se na Spinozino učenje o afektima, ali i Bergsonove teze o kretanju koje smatra imanentnim filmskoj umetnosti, Delez gradi sopstvenu teoriju afektivnosti, a umetnost, kao biće čulnog utiska, postaje mesto u kojem Delezov afekat osvaja samostalnost.
Reference
Bergson, A. (2013) Materija i pamćenje - ogled o odnosu tela i duha. Beograd: Fedon
Deleuze, G. (1988) Spinoza: Practical philosophy. San Francisco: City Lights Books
Deleuze, G. (2004) Francis Bacon: The logic of sensation. London-New York: Continuum
Deleuze, G., Guattari, F. (1987) A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia. Minneapolis-London: University of Minnesota Press
Delez, Ž. (2010) Film 2 - slika-vreme. Beograd: Filmski centar Srbije
Delez, Ž. (1998) Pokretne slike. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Delez, Ž., Gatari, F. (1995) Šta je filozofija?. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Massumi, B. (1987) Notes on the translation and acknowledgements. u: Deleuze G; Guattari F. [ur.] A thousand plateaus, Minneapolis-London: University of Minnesota, xvi-xix
Massumi, B. (2002) Parables for the virtual: Movement, affect, sensation. Durham, NC-London: Duke University Press
Spinoza, B. (1983) Etika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Stivale, C. (2005) Gilles Deleuze: Key concepts. Montreal-Kingston: McGill-Queen's University Press
West-Pavlov, R. (2009) Space in theory: Kristeva, Foucault, Deleuze. Amsterdam-New York: Brill - Rodopi
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP51-28286
primljen: 06.09.2020.
prihvaćen: 24.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka