Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
2012, br. 62, str. 145-160
Sudsko-psihijatrijski aspekt afektivnih stanja
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: afekti; razdraženje; krivično delo; sudska psihijatrija
Sažetak
Afekti su veoma snažna emocionalna stanja koja imaju uticaj na intelektualne, voljne i druge psihičke procese, zbog čega mogu imati i poseban značaj u ponašanju osobe. Nekada su takvog kvaliteta i intenziteta da uzrokuju ispoljavanje agresivnog ponašanja i vršenje krivičnih dela. Neke kvalitete i osobine afektivnih stanja prepoznaje i zakonodavstvo, tako da je za određenje i kvalifikaciju nekih krivičnih dela neophodno postojanje određenih vrsta afektivnog uzbuđenja (kod krivičnih dela ubistva ili teške telesne povrede na mah, ubistva u prekoračenju nužne odbrane). U sudsko-psihijatrijskoj teoriji, kao i praksi, postoje različiti stavovi o ulozi afektivnih stanja, kao i o njihovoj forenzičko-psihijatrijskoj proceni. U radu će biti prezentovana mišljenja o sudsko-psihijatrijskoj evaluaciji afektivnih stanja u krivičnopravnoj oblasti, kao i stavovi autora koji se odnose na ovu oblast: neophodnost procene opšteg psihičkog stanja izvršioca krivičnog dela, karakteristike strukture i dinamike ličnosti, vrsta i intenzitet afektivnog stanja, kao i uticaj nekih konstelativnih i situacionih faktora.
Reference
*** (2006) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik
Chiswick, D., Cope, R. (2001) Seminars in practical forensic psychiatry. London: Gaskell
Ćirić, Z. (2004) Osnovi sudske psihijatrije. Niš: Bona Fides
Ćirić, Z., Dimitrijević, B. (2009) Osnovi sudske psihijatrije i sudske psihologije. Niš: Studentski kulturni centar
Đurđić, V. (1996) Utvrdjivanje afekata u krivičnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, (36-37): 45-60
Jovašević, D. (2006) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Kapamadžija, B. (1989) Forenzička psihijatrija - priručnik za sudskopsihijatrijska veštačenja. Novi Sad: Dnevnik
Kovačević, R.R. (2000) Forenzička psihijatrija. Banja Luka: Pravni fakultet
Kreč, D., Kračfild, R. (1980) Elementi psihologije. Beograd: Naučna knjiga
Krstić, B. (1996) Sudska psihijatrija. Niš: Studentski kulturni centar
Lazović, A., Đukić-Dejanović, S., Ravanić, D. (2002) Status psychicus. Kragujevac: Medicinski fakultet
Lopičić, D. (1989) Krivično delo ubistva na mah. Beograd: Kultura, Književno izdavačka zadruga
Stojanović, Z. (2008) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Vujić, V.F. (1956) Medicinska psihologija i opšta psihopatologija. Beograd: Medicinska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka