Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 24  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 63, br. 3, str. 87-95
Nacionalne manjine, sa posebnim osvrtom na položaj manjina u Republici Srbiji
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd

e-adresazivankamiladinovic@gmail.com
Sažetak
Pojam nacionalna manjina nastao je u novom veku na međunarodnim konferencijama. Poseban značaj dobijaju formiranjem prve međunarodne univerzalne organizacije, Društva naroda. U Srbiji se pitanje položaja manjina pojavljuje posle dobijanja nezavisnosti 1878. godine. Posle Drugog svetskog rata postojanje i položaj manjine se utvrđuje novim međunarodnim konvencijama. Što se tiče SFRJ zaštita manjina je bila zagarantovana ustavom. Srbija kao i ostale države koje su nastale raspadom SFRJ ovo pitanje uređuju zakonima i bilateralnim sporazumima. Srbija ima bilateralne sporazume o zaštiti manjina sa nekoliko susednih država. Položaj manjina u Srbiji se može oceniti kao izuzetno dobar, što se ne može reći za položaj srpske manjine u nekim susednim državama.
Reference
*** (2005/2016) Krivični zakonik. Sl. Glasnik RS, br. 85, 88/2005 - ispr, 107/2005 - ispr, 72/2009, 11/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94
*** (2002) Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Sl. List SRJ, br. 11
*** (2003/2013) Sl. Glasnik RS, Sl. List SCG; br. 1 - Ustavna povelja i br. 72/2009 - dr. Zakon i 97 - odluka US
Avramov, S., Kreća, M.D. (2003) Međunarodno javno pravo. Beograd: Savremena administracija
Dimitrijević, V., Račić, O., Đerić, V., Papić, T., Petrović, V., Obradović, S. (2005) Osnovi međunarodnog javnog prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, I izdanje
Đorđević, S. (2007) Uvod u međunarodno pravo. Beograd
Janković, B. (1981) Međunarodno javno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Jerotijević, Z., Purić, S. (2013) Ustavnopravni razvoj Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije 1918-1941. sa posebnim osvrtom na formiranje Banovine Hrvatske. Ekonomika, vol. 59, br. 2, str. 108-116
Košutić, B. (2010) Osnovi prava Evropske Unije. Beograd: Pravni fakultet
Kreća, M. (2010) Međunarodno javno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Marković, R. (2004) Ustavno pravo. Beograd: IP Justinijan
Marković, R. (2008) Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Nikolić, M. (2005) Obrazovanje i nacionalne manjine u Srbiji - problemi i izazovi. Beograd: Centar za proučavanje alternativa
Radulović, N. (1990) Ljudska prava i nacionalne manjine u međunarodnom javnom pravu i zaštita jugoslovenske manjine u Albaniji. u: Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog na Cetinju 21, 22. i 23. juna
Šahović, M. (2008) Međunarodno pravou međunarodnim odnosima. Beograd: JP Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1703087M
objavljen u SCIndeksu: 20.10.2017.

Povezani članci