Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 24  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 35, str. 107-121
Kongruencija po rodu imenica opšteg roda na formant -ica kod govornika srpskog jezika
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresamilos_kosprdic@yahoo.com
Projekat:
Standardni srpski jezik: sintaksička, semantička i pragmatička istraživanja (MPNTR - 178004)

Ključne reči: rod imenica; imenice opšteg roda; kongruencija; upotreba; procena
Sažetak
Rad se bavi kongruencijom po rodu imenica opšteg roda na formant -ica kada referišu na osobe muškog pola. U istraživanju smo koristili upitnik iz dva dela kojima je ispitivana upotreba dvaju tipova konguencije po rodu, odnosno procena prirodnosti rečeničnih konstrukcija u kojima se ovi tipovi kongruencije javljaju. Za potrebe upitnika je sastavljena lista od 18 imenica opšteg roda na formant -ica, koje su bile podeljene u 3 klase. Zadatak ispitanika je bio da dopune 44 rečenice, odnosno da na Likertovoj skali od 1 do 7 procene prijemčivost 136 rečenica. Rađene su analize i po ispitanicima i po stimulusima (F1xF2) odvojeno za oba dela upitnika, a podaci su obrađeni statistički u programu SPSS . Rezultati dobijeni na osnovu odgovora 156 monolingvalnih govornika srpskog jezika pokazuju da se kongruencija po ženskom rodu znatno češće upotrebljava, te da je govornici znatno bolje procenjuju. Pokazalo se i da prisustvo dodatnog determinatora u muškom rodu ne utiče na veću upotrebu i bolju procenu kongruencije po muškom rodu. Rezultati ukazuju i na relevantnost podele ovih imenica na grupe prema kriterijumu prisustva odnosno odsustva alternativnog morfološkog sredstva referisanja na osobe muškog pola kao nosioce osobina iskazanih ovakvim imenicama.
Reference
*** (1967-1976) Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska
*** (2007) Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
Babić, S. (1998) Sročnost u hrvatskome književnome jeziku. Zagreb: Matica hrvatska
Babić, S. (1973) Sročnost (kongruencija) u suvremenom hrvatskom književnom jeziku. Zbornik Zagrebačke slavistické škole, 1(1); 199-218
Barić, E., i dr. (2005) Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga
Corbett, G. (1991) Gender. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Herrity, P. (1983) Agreement with Epicoena and masculine nouns in a the Slavonic languages. Slavonic and East European Review, 61(1); 41-55
Ivić, M. (1960) Obeležavanje imeničkog roda u srpskohrvatskom književnom jeziku. Naš jezik, Beograd, vol. 10, br. 7-10, str. 192-211
Nikolić, M. (2000) Obratni rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
Piper, P., i dr. (2005) Sintaksa savremenog srpskog jezika - prosta rečenica. Beograd: Institut za srpski jezik SANU
Pišković, T. (2011) Gramatika roda. Zagreb: Disput
Radić, J. (2010) O imeničkom rodu u jeziku i ravnopravnost polova u društvu. Beograd: Institut za srpski jezik SANU
Stanojčić, Ž., Popović, Lj. (2002) Gramatika srpskoga jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tafra, B. (1981) Vrste imeničke deklinacije (s posebnim obzirom na starije hrvatske gramatike). Jezik, 29(2)
Tafra, B. (2001) Razgraničavanje roda i spola. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 27, 251-266
Tafra, B. (2005) Razgraničavanje roda i spola. u: Tafra B. [ur.] Od riječi do rječnika, Zagreb: Školska knjiga, 83-98
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/naslKg1635107K
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2017.