Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 10 od 24  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 20, br. 1, str. 47-65
Sporazum o svedočenju osuđenog
Ključne reči: osuđeni saradnik; svedočenje osuđenog; sporazum; kooperativni svedok; plea bargain
Sažetak
U radu se obrađuje sporazum o svedočenju osuđenog, pri čemu se ukazuje da je u pitanju novi institut, koji je preuzet iz anglosaksonskog prava. Posle uvodnog dela, detaljno se obrađuje zaključenje sporazuma, odnosno ko i pod kojim uslovima može zaključiti sporazum, a ko ne može. Zatim se ukazuje na sadržaj sporazuma o svedočenju osuđenog i precizira se ko odlučuje o njemu, uz navođenje koje odluke i iz kojih razloga se donose. Posebna pažnja posvećena je ispitivanju osuđenog saradnika i dokaznoj vrednosti iskaza osuđenog saradnika uz upozorenje da sud mora ispoljiti dodatnu opreznost prilikom ocene njegovog iskaza jer postoji povećana opasnost od lažnog svedočenja. U delu rada koji se odnosi na vezanost suda za odluku o prihvatanju sporazuma ukazuje se na jedan broj pravno tehničkih i formalnih nedostataka u zakonskom rešenju. Tako, primera radi, navodi se da zakonodavac propisuje da rešenje o prihvatanju sporazuma o svedočenju osuđenog obavezuje sud prilikom donošenja odluke o krivičnoj sankciji u ponovljenom postupku (koji je regulisan čl. 470-481), a uopšte se ne radi o tom postupku, već o postupku za ublažavanje kazne (koji je regulisan čl. 557-561). Takođe, skreće se pažnja i na aktuelne i na potencijalne probleme u praksi, uz navođenje načina na koji bi se uočeni problemi mogli rešiti. Poslednji deo rada su zaključna razmatranja, u kojima se konstatuje opravdanost postojanja ovog instituta, nakon čega se potencira način na koji bi se uočeni problemi mogli rešiti u cilju što bolje i efikasnije primene.
Reference
*** (2011-2013) Službeni glasnik RS, br. 72 od 28. septembra 2011, 101 od 30. decembra 2011, 121 od 24. decembra 2012, 32 od 8. aprila 2013. i 45 od 22. maja 2013
Bajović, V. (2009) Sporazum o priznanju krivice - uporedno-pravni prikaz. Beograd: Pravni fakultet
Bejatović, S. (2013) Pojednostavljene forme postupanja kao bitno obeležje reformi krivičnog procesnog zakonodavstva zemalja regiona. u: Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima, regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni, Beograd
Delibašić, V. (2014) Sporazum o svedočenju okrivljenog. u: Reforma krivičnog prava, Kopaonik: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbija
Ignjatović, Đ., Škulić, M. (2010) Organizovani kriminalitet. Beograd
Ilić, G.P., i dr. (2012) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd
Leimbach, D. (2009) Minimizing the risk of injustice in cooperation agreements. Dartmouth Law Journal, Vol. VII, 2
Simonović, B., Turanjanin, V. (2013) Sporazum o priznanju krivičnog dela i problem neistinitog priznanja. Pravni život, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, broj 9, tom II
Škulić, M. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd
Škulić, M. (2013) Osnovne novine u krivičnom procesnom pravu Srbije, novi Zakonik o krivičnom postupku iz 2011. godine. Beograd
Škulić, M. (2013) Dominantne karakteristike osnovnih velikih krivičnoprocesnih sistema i njihov uticaj na reformu srpskog krivičnog postupka. Crimen, vol. 4, br. 2, str. 176-234
Škulić, M.Z. (2007) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik, str. 385
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/NBP1501047D
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2015.

Povezani članci