Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 64, br. 4, str. 1555-1570
Ugovor o osiguranju kao osnov sigurnosti poljoprivrednih proizvođača u Republici Srpskoj
aUniverzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
cUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresadirektor@ubn.rs.ba, vazor@agrif.bg.ac.rs, poljoprivreda.ubn@gmail.com
Ključne reči: osiguranje u poljoprivredi; ugovor o osiguranju; poljoprivredni proizvođači; polisa osiguranja
Sažetak
Rad ima za cilj da ukaže na uticaj ugovora o osiguranju na sigurnost poljoprivrednih proizvođača u Republici Srpskoj, polazeći od pretpostavke da je osiguranje useva, plodova i životinja faktor koji podrazumeva solidarno otklanjanje štetnih posledica u slučaju nastanka štete. Ovakav stav autora bazira se na činjenici da zaključivanjem ugovora o osiguranju u poljoprivredi, deo odgovornosti se prebacuje na državu (učešćem u sufinansiranju premije osiguranja), zatim na društvo za osiguranje (sanirajući štetu iz osiguravajuće mase) i na kraju i na poljoprivredne proizvođače. Imajući u vidu da je osiguranje veoma prisutno u svim segmentima modernog društva, što implicira veliku raznolikost oblika osiguranja, autori u radu polaze od jedne uopštene strukture i klasifikacije osiguranja, koja pozicionira i mesto osiguranja poljoprivrednih namena. Da bi se došlo do realne slike postojećeg stanja osiguranja u poljoprivredi Republike Srpske, izvršena je analiza pravne regulative koja reguliše navedenu problematiku, a putem anketnog istraživanja poljoprivrednih proizvođača analizirani su razlozi koji utiču na slabu zainteresovanost za ovaj segment osiguranja kao i na mali broj zaključenih polisa osiguranja sa društvima za osiguranje. Na osnovu utvrđenog stanja, u radu su date preporuke za poboljšanje stanja i predlozi za dolaženje do boljih rešenja, koja bi sigurnost poljoprivrednih proizvođača podigla na jedan viši nivo.
Reference
*** (2017) Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela. Službeni glasnik, Republika Srpska, broj 31
*** (2017) Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Službeni glasnik, Republika Srbija, broj 61
*** (2015-2016) Pravilnik o provedbi mjere M17 “Upravljanje rizicima”, podmjere 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Narodne novine, Republika Hrvatska, broj 135/2015, 78/2016 i 109/2016
*** (2015) Strateški plan razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske 2016- 2020. Banja Luka, Republika Srpska, BiH: Vlada Republike Srpske, http://www.vladars.net/sr-SP)Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/Documents/Strategija%202020.pdf
*** (2007) Upustvo za primjenu odluke o vrstama osiguranja. Službeni glasnik, Republika Srpska, broj 44
*** (2006) Zakon o poljoprivredi. Službeni glasnik, Republika Srpska, broj 70
*** (2005-2017) Zakon o društvima za osiguranje. Službeni glasnik, Republika Srpska, broj 17/2005, 01/2006, 64/2006, 74/2010 i 47/2017
*** (2002-2009) Zakon o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela. Službeni glasnik, Republike Srpske, broj 43/2002; 106/2009
*** (1993-2004) Zakon o obligacionim odnosima (ZOO). Službeni glasnik, Republika Srpska, broj 17/1993, 3/1996, 37/2001 - dr. zakon, 39/2003 i 74/2004
*** (2006) Odluka o vrstama osiguranja. Službeni glasnik, Republika Srpska, broj 5
*** (2010-2014) Odluka Vlade o visini naknada za sufinansiranje sistema protivgradne zaštite u Republici Srpskoj. Službeni glasnik, Republika Srpaka, broj 16/2010, 61/2011, 47/2013 i 24/2014
*** (2012) Opšti uslovi za osiguranje usjeva i plodova. Banja Luka: Dunav osiguranje a.d, http://www.dunav.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=13
Agencija za zaštitu životne sredine (2017) Izvještaj o stanju osiguranja u Republici Srpskoj za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine. http://www.azors.rs.ba/azors/izvjestaji.html
Hoag, D. (2010) Applied risk management in agriculture. Boca Raton - London - New York: CRC Press Taylor & Francis Group, Edition 1
Kočović, J., Šulejić, P., Rakonjac-Antić, T. (2010) Osiguranje. Beograd: Ekonomski fakultet
Krstić, B. (2003) MacGillivray on insurance law. Legh-Jones Nicolas, Birds JohnOwen David [ur.] l0th edition
Krstić, B. (2016) Pravni režim stranih ulaganja u Republici Srpskoj - stanje i perspektive. Republika Srpska: Slobomir Univerzitet Bijeljina, doktorska disertacija
Marović, B., Avdalović, V. (2003) Osiguranje i upravljanje rizikom. Subotica: Biografika a.d
Rohrbach, W. (2008) Istorija osiguranja - luksuz ili doprinos branši?. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 368: 17
Rohrbach, W. (2013) Potcenjeni rizik promene kamatnih stopa. Evropska revija za pravo osiguranja, vol. 12, br. 4, str. 7-8
Vasiljević, M. (2001) Poslovno pravo. Beograd, SRJ Jugoslavija: Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije
Vasiljević, M. (2014) Trgovinsko pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi Republike Srbije
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1704555K
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka