Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 61, br. 3, str. 587-602
Upravljanje i poslovanje osiguravajućih društava u uslovima Solventnost II direktive
aUniverzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad, Srbija
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Srbija + Dunav osiguranje, Beograd
cUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za graditeljski menadžment - FGM, Beograd, Srbija + Skupština grada Beograda, Gradska uprava, Beograd

e-adresavnjegomir@eunet.rs, miloje.obradovic@fim.rs
Ključne reči: osiguranje; poljoprivredni proizvođači; katastrofalne poplave; štete i preventiva u agrobiznisu; upravljanje rizikom; reosiguranje; Solventnost II
Sažetak
Direktiva Solventnost II predstavlja novi okvir jedinstvene regulacije solventnosti osiguravajućih i reosiguravajućih društava na nivou Evropske Unije. Iako još uvek nije implementirana u nacionalna zakonodavstva, na osnovu teksta direktive i sprovedenih kvantitativnih studija, može se zaključiti da će ona imati implikacije na poslovanje poljoprivrednih proizvođača kao korisnika usluga osiguranja. Cilj istraživanja prezentovanih u radu jeste analiza implikacija na poljoprivredne proizvođače kao osiguranike i nosioce agrobiznisa. U radu je prvo dat pregled osnovnih karakteristika novog regulatornog okvira sa osvrtom na ambijent problema i potreba intenzivne primene kriterijuma iz Direktive kao puta za rešavanje unapređenja delatnosti osiguranja u Srbiji. Isti proces će pitanja rešavanja velikih šteta,tipičnih za katastrofalne rizike u poljoprivredi, usmeriti na osiguranje a očekivanja od države usmeriti ka regulativi pravljenja ambijenta i ekonomskim merama (subvencije za razvoj, ulaganja, zadrugarstvo). Zatim je ukazano na zahteve koje nameće nova regulativa i konačno analizirane su implikacije nove regulative uz pritisak rešavanja šteta od velike poplave kao primera koji dokazuje osnovnu postavku.
Reference
*** (2010) Consultation on the level 2 implementing measures for Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II). Brussels: DG Internal Market and Services, Insurance and Pensions Unit, November
*** (2009) Directive 2009/138/EC of The European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II). Official Journal of the European Union, L 335, 17.12
*** (2003) Design of a future prudential supervisory system in the EU: Recommendations by the Commission services. Brussels: European Commission, MARKT/2509/-EN, Internal Market DG, 3 Mar
*** (2002) Study into the methodologies to assess the overall financial position of an insurance undertaking from the perspective of prudential supervision. European Commission, Contract no: ETD/2000/BS-3001/C/45, May
EC (2006) Amended framework for consultation on solvency II: MARKT/2515/06. Brussels: European Commission, April
EIOPA (2011) Report of the fifth quantitative impact study (QIS5) for solvency II. Frankfurt: European Insurance and Occupational Pensions Authority
Jorion, P. (2001) Value at risk: The new benchmark for managing financial risk. New York: McGraw-Hill
MSRE, Wyman, O. (2010) Solvency 2: Quantitative & strategic impact: The tide is going out. Morgan Stanley Research Europe, September 22
Njegomir, V. (2011) Osiguranje. Novi Sad: Ortomedics book
Njegomir, V. (2011) Osiguranje i reosiguranje - tradicionalni i alternativni pristupi. Zagreb: Tectus
Njegomir, V. (2011) Sistemski rizik i osiguranje. Računovodstvo, vol. 55, br. 1-2, str. 89-114
Njegomir, V. (2006) Specifičnosti upravljanja kapitalom u osiguravajućim društvima. Računovodstvo, vol. 50, br. 7-8, str. 59-68
Njegomir, V. (2008) Uloga tržišta kapitala u upravljanju rizikom osiguranja. Industrija, vol. 36, br. 4, str. 95-118
Njegomir, V. (2009) Solvency II direktiva i njen uticaj na upravljanje rizikom u osiguravajućim društvima. Finansije, vol. 64, br. 1-6, str. 272-306
Njegomir, V., Tepavac, R., Počuča, M. (2013) Kapacitet međunarodnog sektora osiguranja i reosiguranja - implikacije katastrofalnih šteta. Međunarodna politika, vol. 64, br. 1149, str. 137-156
PricewaterhouseCoopers (2011) Risk of delay: Getting pillar 3 on track. London
PricewaterhouseCoopers (2010) The forgotten pillar: Time to bring disclosure onto the radar. London
Ratings Fitch (2011) Solvency II set to reshape asset allocation and capital markets. u: Insurance Rating Group Special Report, Fitch Ratings, New York
Tepavac, R. (2009) Institucionalni investitori na finansijskom tržištu. Beograd: Filip Višnjić
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1403587N
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka