Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 10 od 411  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 15, br. 1, str. 25-40
Mere podrške razvoju poljoprivrednog zadrugarstva u Republici Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresakatarina.djuric@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200117)

Sažetak
Zadruge su organizacioni oblik udruživanja koji ima izuzetno dugu tradiciju, a pritom je široko rasprostranjen u svim delovima sveta i velikom broju privrednih i neprivrednih aktivnosti. Jedna od oblasti u kojima su zadruge najzastupljenije je poljoprivreda. Udruživanje u sektoru agrara donosi niz benefita poljoprivrednicima, a predstavlja i jedan od faktora koji doprinosi održivom razvoju ruralnih područja. Praksa većine razvijenih zemalja je podrška zadrugarstvu, pre svega, kroz mere agrarne politike. Cilj istraživanja je sagledavanje aktuelnog stanja i ograničenja daljem razvoju zadružnog sektora. Takođe, analizom aktuelnih mera, prevashodno finansijske podrške zadrugama, u radu se nastoji da se utvrdi u kojoj meri su postojeći mehanizmi podrške prilagođeni potrebama zadruga i na koje načine bi se pozitivni uticaj mera podrške mogao povećati. Postojanje finansijske podrške postojećim i novoformiranim zadrugama u oblasti poljoprivrede, agroturizma i zanatstva u ruralnim područjima koja se realizuje u okviru različitih razvojnih programa ocenjuje se kao pozitivan iskorak u odnosu na dosadašnju praksu u kojoj je zadružni sektor bio u velikoj meri marginalizovan. Sledeći iskustva zemalja u kojima je oblast zadrugarstva u poljoprivredi razvijena, ističe se da se jedino kroz konzistentne mere podrške i koordiniranu aktivnost svih subjekata u agrarnom sektoru može očekivati reafirmacija zadružne ideje u našoj poljoprivrednoj praksi.
Reference
*** (2013-2016) Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Službeni glasnik RS, br. 10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016
*** (2020) Zakon o ministarstvima Republike Srbije. Službeni Glasnik Republike Srbije, br. 128
*** (2018) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu. Službeni Glasnik Republike Srbije, br. 96
*** (2019) Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu. Službeni list AP Vojvodine, br. 54
*** (2020) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu. Službeni Glasnik Republike Srbije, br. 149
*** (2015) Zakon o zadrugama. Službeni Glasnik Republike Srbije, br. 112
Avramović, M. (1939) Sadašnjica zadrugarstva. Beograd
Bezus, R., Bilotkach, I. (2018) Development of organic farmer's cooperatives: The USA, The EU, and Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, 4 (2): 24-31
Borzaga, C., Galera, G. (2012) Promoting the understanding of cooperatives for a better world, Euricsès contribution to the International Year of Cooperatives. Conference report, 14-15 March, 2012, Venice, Italy
Bracanović, Z., Petrović, V., Grozdanić, B., Borak, Đ. (2019) Osnivanje poljoprivrednih zadruga i njihov značaj za privredu Republike Srbije. Poljoprivredna tehnika, 44(1): 31-44
Broz, T., Švaljek, S. (2019) Mikrokozmos zadružnog gospodarstva - gdje i kako posluju hrvatske zadruge?. Sociologija i prostor, 57(2): 107-138
Hoken, H., Su, Q. (2018) Measuring the effect of agricultural cooperatives on household income: Case study of a rice-producing cooperative in China. Forthcoming in Agribusiness, 34(4): 831-846
Kabinet Ministarstva bez portfelja zadužen za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća Republike Srbije (2019) Program podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge. Javni konkurs; https://mbprr.gov.rs
Knežević, M. (2021) Zadruga u savremenom privrednom okruženju. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, 4(1): 53-63
Lang, R., Fink, M. (2019) Rural social entrepreneurship: The role of social capital within and across institutional levels. Journal of Rural Studies, 70: 155-168
Lissowska, M. (2012) The deficit of cooperative attitudes and trust in post-transition economies. u: 16th Annual Conference of the International Society for New Institutional Economics, California, June 14-16, http://papers.isnie.org/paper/626.html
Ministarstvo za brigu o selu Republike Srbije (2021) Program podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Javni konkurs; https://mbs.gov.rs
Mitrović, S., Mitrović, A., Mitrović, Lj. (2021) Zadrugarstvo kao nova paradigma održivog razvoja ruralnih područja u Srbiji. Ecologica, 28(101): 82-90
Nestorov-Bizonj, J., Avsec, F., Lovre, K. (2016) 170 godina zadrugarstva u Vojvodini. Novi Sad: Zadružni savez Vojvodine
Paraušić, V. (2018) Značaj i uloga udruženja poljoprivrednika u Srbiji. Agroekonomika, 47(80): 43-51
Ristić, L., Bošković, N. (2020) Pametna sela u funkciji demografske obnove ruralnih područja. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene i humanističke nauke, 3(1): 33-45
Simonović, Z., Cvijanović, D. (2008) Neki aktuelni problemi zadrugarstva Srbije u tranzicionim kretanjima. Ekonomika, 54(1-2): 131-138
Ševarlić, M. (2015) Poljoprivredno zemljište. Beograd: Republički zavod za statistiku
The International Cooperative Alliance (1995) Statement on the cooperative identity. Brussels, No. 5-6/1995
Tortia, E., Valentinov, V., Iliopoulos, C. (2013) Agricultural cooperatives. Journal of Enterpreneurial and Organizational Diversity, 2(1): 23-36
Veljković, B., Koprivica, R., Milošević, T., Radivojević, D., Broćić, Z. (2020) Udruživanje u funkciji održivog ruralnog razvoja. Agroekonomika, 49(86): 1-12
Vujatović-Zakić, Z.M. (2000) Koop menadžment - osnovni zadružni principi i savremena praksa. Beograd: Dunav grupa-Dunav Preving
Zakić, V., Nikolić, M. (2018) Finansijska podrška države zadrugama u Srbiji. Škola biznisa, 1: 158-174
Zakić, V., Nikolić, M., Kovačević, V. (2018) Intertnational experiences in cooperative audit and lessons for Serbia. Economics of Agriculture, 65(3): 1111-1122
Zakić, Z., Zakić, V. (2019) Zadrugarstvo kao realni promoter održivog razvoja ruralnih područja u Srbiji. Ekonomski vidici, 24 (1-2): 17-28
Zeuli, K., Freshwater, D., Markley, D., Barkley, D. (2004) Cooperatives in rural community development: A new framework for analysis. Journal of the Community Development Society, 35(2): 17-35
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp2201025D
primljen: 14.01.2022.
revidiran: 28.01.2022.
prihvaćen: 03.02.2022.
objavljen u SCIndeksu: 19.04.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka