Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:49
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2019, br. 1, str. 87-111
Sistem obnove i pomoći - teorijske osnove i funkcionisanje u Republici Srbiji
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
bKancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Beograd

e-adresadjivica@gmail.com, sandra.nedeljkovic@obnova.gov.rs
Ključne reči: sistem; obnova; pomoć; nepogode; majske poplave
Sažetak
Sistem obnove i pomoći je sintagma koja najbolje opisuje celinu procesa suočavanja sa posledicama elementarnih i drugih nepogoda. Efikasna obnova podrazumeva brojne elemente i odgovarajuću pripremu, koja obuhvata obuku svih potencijalnih aktera u procesu pružanja pomoći pri zbrinjavanju žrtava, kao i planiranje neophodnih aktivnosti i sredstava potrebnih u procesu rekonstrukcije oštećenih i izgradnje novih objekata. Učestalost i razmere elementarnih i drugih nepogoda sa katastrofalnim posledicama,1 koje prevazilaze kapacitete nacionalnih država, uslovili su izgradnju međunarodnog sistema za pružanje pomoći. Međunarodna strategija za smanjenje rizika od katastrofa i odgovarajuće aktivnosti OUN doprinose promociji metodologije nastale na ranijim iskustvima. Uspostavljanje međunarodnog mehanizma za pružanje pomoći takođe doprinosi efikasnosti pri reakciji na događaje sa elementima katastrofa. Situacija u Republici Srbije nakon majskih poplava 2014. godine potvrđuje značaj postojanja institucionalnih mehanizama za efikasno suočavanje sa elementarnim i drugim nepogodama. S obzirom da nacionalni sistem za reagovanje u vanrednim situacijama nije bio u stanju da samostalno reši problem, zahvaljujući pomoći međunarodnih organizacija i država koje su poslale svoje specijalizovane snage Republika Srbija je uspela da se izbori sa posledicama poplava. Upravo zbog toga ovaj tekst ukazuje na značaj kontinuiranog rada i priprema, kako bi zajednica bila u stanju ne samo da se suoči sa posledicama, već i da predupredi nastajanje događaja koji mogu da izazovu katastrofalne posledice.
Reference
*** (2014) Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području. Službeni glasnik RS, br. 144
*** (2015) Uredba o utvrđivanju državnog programa obnove u sektoru zdravstva. Službeni glasnik RS, br. 4
*** (2014) Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji. Službeni glasnik RS, br. 55
*** (2015) Uredba o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Službeni glasnik RS, br. 112
*** (2014) Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata. Službeni glasnik RS, br. 77
*** (2014) Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove porušenih porodičnih stambenih objekata. Službeni glasnik RS, br. 77
*** (2014) Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u sektoru obrazovanja. Službeni glasnik RS, br. 100
*** (2014) Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru saobraćaja. Službeni glasnik RS, br. 86
*** (2014) Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove telekomunikacione infrastrukture na poplavljenim područjima. Službeni glasnik RS, br. 95
*** (2014) Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za prenos električne energije. Službeni glasnik RS, br. 95
*** (2014) Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije i nabavke uglja za potrebe termoelektrana. Službeni glasnik RS, br. 112
*** (2014) Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za distribuciju električne energije. Službeni glasnik RS, br. 95
*** (2014) Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje. Službeni glasnik RS, br. 86
*** (2014) Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove poljoprivrednim proizvođačima na poplavljenim područjima za nabavku mineralnog đubriva. Službeni glasnik RS, br. 103
*** (2014) Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu za obnovu stočnog fonda na poplavljenom području. Službeni glasnik RS, br. 103
*** (2014) Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja. Službeni glasnik RS, br. 112
*** (2014) Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove za korisnike oštećenih i porušenih porodičnih stambenih objekata. Službeni glasnik RS, br. 116
Alexander, D. (1999) Natural Disaster. Dordrecht-Boston-London: Cluwer Academic Publishers
Clement, C.F. (1989) The characteristics of risks of major disasters. Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences, 424(1867): 439-459
Coppola, D.P. (2015) Introduction to international disaster management. Oxford: Elsevier
FB (2017) Master akademske studije upravljanja rizicima od elementarnih i drugih nepogoda - program. Beograd: Fakultet bezbednost, Preuzeto 18. novembra 2019. sa http://fb .bg.ac.rs/ studije/master-studije/studije-upravljanja-rizicima-od-elementarnihi-drugih-nepogoda/
KPOPP (2015) Izveštaj o radu Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja za period maj 2014-maj 2015. Beograd: Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Preuzeto 14. oktobra 2019. sa http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/ Documents/Zakljucak_Godisnji-izvestaj-o-radu-KPOPP_maj-2014_ maj-2015.pdf
KPOPP (2017) Infograf. 11.05. Beograd: Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Preuzeto 14. oktobra, 2019, sa http://www. obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Kancelarija-zapomoc-poplavljenih-podrucja-infograf-11-05-2017-srb-02.pdf
Lindell, M.K. (2013) Recovery and reconstruction after disaster. u: Bobrowsky P. [ur.] Encyclopedia of natural hazards, Heidelburg: Springer, 812-824
Nakagawa, Y., Shaw, R. (2004) Social capital: A missing link to disaster recovery. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 22(1): 5-34
OEBS (2004) Englesko-srpski rečnik terminologije u oblasti upravljanja otpadom. Beograd: Misija OEBS u Srbiji i Crnoj Gori
Platt, H.R. (1999) Disasters and democracy: The politics of extreme natural events. Washington: Island Press
Possekel, A.K. (1999) Living with the unexpected linking disaster recovery to sustainable development in Montserrat. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag
Quarantelli, L.E. (1998) What is a Disaster?: Perspectives on the Question. London: Routledge
The UN office for disaster risk reduction - (UNDRR) (2019) The global platform for disaster risk reduction. Preuzeto 10. jula 2019. sa https:// www.unisdr.org/we/coordinate/global-platform
Ujedinjene nacije, Evropska unija, Svetska banka (2014) Poplave u Srbiji 2014. Beograd, Preuzeto 16. novembra 2019. sa http://www. obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Izvestaj-o-procenipotreba-za-oporavak-i-obnovu-posledica-poplava.pdf
UNDP, EC (2011) Methodological guide for post-disaster recovery planning processes: Guidelines and actions for national, regional and local governments. Ecuador
UNISDR (2015) Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Geneva: United Nations International Strategy for Disaster Reduction, Preuzeto 10. jula 2019. sa https://www.unisdr.org/fi les/43291_ sendaiframeworkfordrren.pdf
United Nations Development Programme - (UNDP) (2019) Post-disaster needs assessments. Preuzeto 10. jula 2019, sa https://www.undp.org/ content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/ planet/disaster-risk-reduction-and-recovery/post-disaster-needsassessments.html
United Nations International Strategy for Disater reduction (UNISDR) (2009) Terminologija Smanjenje rizika od katastrofa. Ženeva: Međunarodna strategija za smanjenje rizika od katastrofa
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) (2007) Hyogo framework for action 2005-2015: Building the resilience of nations and communities to disasters. Geneva: United Nations International Strategy for Disaster Reduction, Preuzeto 10. jula 2019. sa https://www.unisdr.org/we/inform/publications/1037
Wilhite, A.D., Botterill, L., Monnik, K. (2005) National drought policy: lessons learned from Australia, South Africa, and the United States. u: Wilhite A. D. [ur.] Drought and Water Crises: Science, Technology, and Management Issues, Boca Raton: Taylor & Francis Group, 137-172
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.18485/fb_godisnjak.2019.5
objavljen u SCIndeksu: 01.04.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci