Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 36  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 2, br. 1, str. 101-120
Nevoljni prestanak privrednog društva zbog blokade i ugnjetavanja manjine
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresavuk@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: likvidacija; akcionarsko društvo; manjinski akcionari; blokada; ugnjetavanje manjine; standard razumnih očekivanja
Sažetak
Srpsko kompanijsko pravo daje članovima privrednih društava pravo da zahtevaju od suda da naloži pokretanje postupka likvidacije. U ovom radu autor analizira materijalne uslove koji moraju biti ispunjeni da bi sud doneo ovakvu odluku. Najvećim delom rad se bavi razlozima (materijalnopravnim pretpostavkama) za prestanak, i to prevashodno blokadom društva i ugnjetavanjem manjine. Ova tema je aktuelna iz najmanje tri razloga. Prvo, u sudskoj praksi su sve češći slučajevi pokretanja ovakvih postupaka, a o mnogim spornim pitanjima još uvek nisu zauzeti zajednički stavovi. Drugo, u domaćoj teoriji se nedovoljno razume suština ovog prava članova, te se ono gotovo isključivo vezuje za prava manjinskih članova. Treće, zakonske odredbe su veoma neprecizne i široko formulisane, te omogućavaju raznovrsna tumačenja. Ovaj rad ima za cilj da objasni suštinu svakog od razloga za prestanak privrednog društva po ovom osnovu, sa posebnim osvrtom na njihovo razumevanje u uporednoj sudskoj praksi.
Reference
Afterman, A.B. (1969) Statutory protection for oppressed minority shareholders: A model for reform. Virginia Law Review, 55(6), 1043
Bainbridge, S.M. (2002) Corporation law and economics. New York: Foundation Press
Cox, J.D., Hazen, T.L., O'Neal, F.H. (1997) Corporations. New York: Aspen Law & Business
Davies, P.L. (2008) Gower and Davies' principles of modern company law. London: Sweet & Maxwell, 8th ed
Easterbrook, F.H., Fischel, D.R. (1996) The economic structure of corporate law. Cambridge: Harvard University Press
Finsterwald, M.D. (2018) The supreme judicial court explains statutory criteria for dissolution of a corporation due to director deadlock. Massachusetts Law Review, (99)
Fleischer, H., Schneider, S. (2012) Shoot-out clauses in partnerships and close corporations: An approach from comparative law and economic theory. ECFR, No. 1
Fleischer, H. (2018) Comparative corporate governance in closely held corporations. u: Gordon Jeffrey N., Ringle Wolf-Georg [ur.] The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance, Oxford: Oxford University Press
Gevurtz, F.A. (2000) Corporation law. St. Paul, MN: West Group
Haynsworth, H.J. (1987) The effectiveness of involuntary dissolution suits as a remedy for close corporation dissension. Cleveland State Law Review, (35)
Hetherington, J.A.C., Dooley, M.P. (1977) Illiquidity and exploitation: A proposed statutory solution to the remaining close corporation problem. Virginia Law Review, 63(1), 1
Hillman, R.W. (1982) The dissatisfied participant in the solvent business venture: A consideration of the relative permanence of partnerships and close corporations. Minnesota Law Review, Vol. 67, No. 1
Hoberman, J.M. (2001) Practical considerations for drafting and utilizing deadlock solutions for non-corporate business entities. Columbia Business Law Review
Israels, C.L. (1952) The sacred cow of corporate existence: Problems of deadlock and dissolution. University of Chicago Law Review, 19(4), 778
Jovanović, N., Radović, V., Radović, M. (2020) Kompanijsko pravo - pravo privrednih subjekata. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Miller, S.K. (1997) Minority shareholder oppression in the private company in the European Community: A comparative analysis of the German, United Kingdom, and French close corporation problem. Cornell International Law Journal, (30)
O'Neal, H.F. (1987) Oppression of minority shareholders: Protecting minority rights. Cleveland State Law Review, (35)
O'Neal, H.F. (1978) Close corporations: Existing legislation and recommended reform. Business Lawyer (ABA), Vol. 33, No. 2
Pinto, A.R., Branson, D.M. (1999) Understanding corporate law. LexisNexis
Shapiro, L.L. (1982) Involuntary dissolution of close corporations for mistreatment of minority shareholders. Washington University Law Quarterly, No. 60
Stefanović, Z. (2019) Komentar Zakona o privrednim društvima. Beograd: Službeni glasnik
Vasiljević, M.S. (2002) Pravo manjinskih članova (akcionara) na pokretanje postupka likvidacije društva kapitala. Pravni život, vol. 51, br. 11, str. 11-22
Veličković, J. (2016) Mehanizmi rešavanja sporova između članova privrednog društva u slučaju blokade odlučivanja. Pravo i privreda, vol. 54, br. 4-6, str. 233-250
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/RKSPP2001101R
objavljen u SCIndeksu: 03.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka