Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 53  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 40, br. 3-4, str. 95-98
Uloga ultrazvučno vođene alkoholne instilacije u tretmanu bolnog neuroma - ultrazvučno vođena instilacija alkohola
aKlinički centar Srbije, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

e-adresavantonijevic60@yahoo.com
Ključne reči: neurom; alkohol; ultrazvuk
Sažetak
Uvod: Traumatski neurom patrljka predstavlja neorganizovanu proliferaciju nervnih fascikulusa nakon amputacije ekstremiteta. Neuromi se takođe mogu formirati za vreme regeneracije nerva nakon njegove povrede. Simptomi njegovog prisustva u patrljku mogu biti različiti, od bezbolnog prisustva neuroma, do razvoja jakog bola koji ne reaguje na primenjenu konzervativnu terapiju. Prikaz sličaja: Pacijent je star 52 godine, sa amputirane obe noge, levo amputacija iznad kolena i desno amputacija ispod kolena, suočen sa jakim intermitentnim probadajućim bolom u distalnom delu patrljka leve noge, jačine na VAS skali od 9 do 10. Do sada je imao nekoliko hirurških intervencija infiltracija levog išijadičnog nerva lokalnim anestetikom. Prva intervencija je podrazumevala eksciziju neuroma levog išijadičnog nerva, a duga je bila reintervencija sa dodatnom ekscizijom i implantacijom fascikulusa nerva u mišiće. Hirurške intervencije nisu značajno poboljšale njegovo opšte stanje i smanjile intenzitet bola. Za smanjenje bola pacijent je uzimao mnogobrojne lekove i njihove kombinacije. S obzirom na to da se bol kod pacijenta kretao u rasponu od VAS 5 pa sve do VAS 9 u poslednjih par meseci, odlučeno je da se kod pacijenta izvrši infiltracija alkohola u predeo gde je hirurški odstranjen neurom patrljka leve noge i da se to uradi pod kontrolom ultrazvuka. Pacijent je već mesec dana bez bola koji je trpeo godinama. Primena ultrazvuka je omogućila precizno plasiranje igle i tačnu aplikaciju alkohola u neurom. Zaključak: Ultrazvučno vođena aplikacija alkohola direktno u neurom je bezbedna metoda i jednostavna za izvođenje. Ona može biti veoma uspešna terapijska opcija za lečenje hroničnog bola posle povreda ili amputacija ekstremiteta, a koji potiče iz neuroma na patrljku ekstremiteta. Najčešće odmah nakon izvođenja procedure dolazi do poboljšanja, čak i posle jedne aplikacije alkohola. Kod pacijenata sa velikim neuromima, neophodne su ponovne aplikacije.
Reference
Cohen, S., Hsu (2013) Postamputation pain: epidemiology, mechanisms, and treatment. Journal of Pain Research, str. 121
Ehde, D.M., Czerniecki, J.M., Smith, D.G., Campbell, K.M., Edwards, W., Jensen, M.P., Robinson, L.R. (2000) Chronic phantom sensations, phantom pain, residual limb pain, and other regional pain after lower limb amputation. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 81(8): 1039-1044
Ernberg, L.A., Adler, R.S., Lane, J. (2003) Ultrasound in the detection and treatment of a painful stump neuroma. Skeletal Radiol, 32, 306-309
Fanucci, E., Masala, S., Fabiano, S., Perugia, D., Squillaci, E., Varrucciu, V., Simonetti, G. (2004) Treatment of intermetatarsal Morton?s neuroma with alcohol injection under US guide: 10-month follow-up. European Radiology, 14(3): 514-518
Gruber, H., Glodny, B., Bodner, G., Kopf, H., Bendix, N., Galiano, K., Strasak, A., Peer, S. (2008) Practical Experience with Sonographically Guided Phenol Instillation of Stump Neuroma: Predictors of Effects, Success, and Outcome. American Journal of Roentgenology, 190(5): 1263-1269
Gruber, H., Kovacs, P., Peer, S., Frischhut, B., Bodner, G. (2004) Sonographically Guided Phenol Injection in Painful Stump Neuroma. American Journal of Roentgenology, 182(4): 952-954
Hughes, R.J., Ali, K., Jones, H., Kendall, S., Connell, D.A. (2007) Treatment of Morton's Neuroma with Alcohol Injection Under Sonographic Guidance: Follow-Up of 101 Cases. American Journal of Roentgenology, 188(6): 1535-1539
Lewin-Kowalik, J., Marcol, W., Kotulska, K., Mandera, M., Klimczak, A. (2006) Prevention and Management of Painful Neuroma. Neurologia medico-chirurgica, 46(2): 62-68
Lim, K., Kim, Y., Kim, J. (2012) Sonographically Guided Alcohol Injection in Painful Stump Neuroma. Annals of Rehabilitation Medicine, 36(3): 404
Potparić, O., Bojić, S. (2018) Edukacija o akutnom postoperativnom bolu - edukacija u bolu. Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy, vol. 40, br. 1-2, str. 55-60
Quinn, T.J., Jacobson, J.A., Craig, J.G., van Holsbeeck, M.T. (2000) Sonography of Morton's Neuromas. American Journal of Roentgenology, 174(6): 1723-1728
Srećković, S. (2018) Periferni nervni blokovi za gornje i donje ekstremitete - upotreba ultrazvuka i nervnog stimulatora. Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy, vol. 40, br. 1-2, str. 25-44
Zhang, X., Xu, Y., Zhou, J., Pu, S., Lv, Y., Chen, Y., Du, D. (2017) Ultrasound-guided alcohol neurolysis and radiofrequency ablation of painful stump neuroma: effective treatments for post-amputation pain. Journal of Pain Research, Volume 10: 295-302
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.5937/sjait1804095A
objavljen u SCIndeksu: 24.09.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Serb J Anest Inten Therapy (2017)
Fantomski bol - prikaz slučaja
Marić Sanja S., i dr.