Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 12, br. 2, str. 89-107
Dugotrajni proces reformisanja ekonomije Republike Srbije u cilju postizanja makroekonomske stabilizacije - od tranzitornih promena do aktivističkog pristupa
Megatrend Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd, Srbija

e-adresamgavrilovic@megatrend.edu.rs
Sažetak
U savremenoj ekonomiji koja je opterećena problemima poput neproduktivnih privreda, visokih stopa nezaposlenosti, konstantnih inflacionih pritisaka, velika pažnja se poklanja interakciji mera monetarne i fiskalne politike, u cilju postizanja makroekonomske stabilnosti. Nema univerzalnog modela vođenja ekonomske politike, niti u državama širom sveta, niti u srpskoj privredi, pa su kreatori ekonomske politike, tragajući za optimalnim modelom monetarne i fiskalne strategije i njihove sinhronizacije sa ostalim nezanemarivim specifičnim ciljevima ekonomske politike (u pogledu platnog bilansa, ciljevima vezanim za devizni kurs, raspodelu dohotka), sprovodili etapu tržišnih reformi devedesetih godina prošlog, a zatim i etapu reformi u prvoj deceniji 21. veka. Kako kvalitetna koordinacija monetarnih i fiskalnih mera ne može biti bez kvalitetne podloge, odnosno kako se ne može rekonstruisati i razgraditi prethodna privredna struktura, a da ne postoji strategija definisanja nove, tako se nastavio proces reformisanja i u periodu od momenta produbljivanja svetske finansijske krize 2008. godine. Republika Srbija, kao zemlja čija je ekonomija u dugotrajnom procesu reformisanja, teži boljem korišćenju komparativnih prednosti, podsticanju proizvodnje i zaposlenosti, adekvatnoj i planskoj alokaciji raspoloživih sopstvenih i zaduženih resursa, apsorbovanju nove tehnologije, intenziviranju izvoza, podsticanja investicija, i to uz konstantne potencijalne opasnosti koje povećavaju ranjivost ove male privrede. Čvrsti temelji jedne makroekonomske stabilnosti i discipline moraju biti u proizvodnji, pravilnoj alokaciji raspoloživih resursa, koja će pokrenuti privredu, a zatim i povećati stopu zaposlenosti, samim tim i nacionalni dohodak. od presudnog su značaja dobre projekcije makroekonomskih agregata, jer od njih zavise i javni prihodi i javni rashodi.
Reference
Agencija za privredne registre (2012) Saopštenje o poslovanju u privredi Republike Srbije 2012 - uporedni podaci iz finansijskih izveštaja za 2011 i 2012. godinu. http://www.apr.gov.rs/
Babić, B. (1994) Uticaj blokade na privrednu reformu SR Jugoslavije. u: Sankcije - uzroci, legitimitet, legalitet i posledice, Beograd: SANU, 81
Begg, D., Fischer, S., Rudiger, D. (2010) Ekonomija. Beograd: Data status
Fiskalni savet (2012) Predlog mera fiskalne konsolidacije 2012-2016. godine. http://fiskalnisavet.rs/
Fiskalni savet Fiskalna pravila. http://www.fiskalnisavet.rs/
Gavrilović, M., Ivanović, I. (2011) (Ne)postojanje društvene odgovornosti u privredi Srbije u procesu privatizacije. Megatrend revija, vol. 8, br. 1, str. 337-349
Gavrilović, M. (2014) The necessity of redefining the strategy of the monetary and fiscal policy in the Republic of Serbia. u: The 6th International Scientific Conference Economy and politics, Belgrade: Higher Educational Institution for Applied studies of Entrepreneurship, June
Josifidis, K., Đukić, Đ. (1994) Makroekonomija. Novi Sad: Futura publikacije
Kovač, O. (1994) uticaj sankcija na funkcionisanje i reformu privrede SR Jugoslavije, Sankcije - uzroci, legitimitet, legalitet i posledice. Beograd: SANA
Lipton, D., Sachs, J.D. (1990) Creating a market economy in Eastern Europe: The case of Poland. Brookings Papers on Economic Activity, br. 1, str. 75-133
Narodna banka Srbije (NBS) (2012) Izveštaj o inflaciji 2012. http://www.nbs.rs/
Narodna banka Srbije (NBS) Istorijski pregled kamatnih stopa NBS na novčanom tržištu. http://www.nbs.rs/
Narodna banka Srbije (NBS) Instrumenti monetarne politike. http://www/nbs.rs/
Narodna banka Srbije (NBS) Kamatne stope Narodne banke Srbije. http://www.nbs.rs/
Nuti, D.M. (2002) Governing incomplete globalization. u: Economic science before the challenges of the XXI century, Sarajevo: Ekonomski fakultet
Radosavljević, D. (2011) Opštinske finansije. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 5, br. 6, str. 195-211
Ranković, J. (2009) Preti nam kolektivni bankrot. Elektroprivreda Srbije, kWh, br. 428, sep
Republički zavod za statistiku Republike Srbije (2013) Preduzeća u Republici Srbiji prema veličini. radni dokument, http://webrzs.stat.gov.rs/, br. 82
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1502089G
objavljen u SCIndeksu: 18.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka