Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 13  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 58, br. 2, str. 189-194
Aktuelni problemi medicinske etike
n/a
Ključne reči: etika, medicinska; istorija medicine; medicina, tradicionalna; lekar-bolesnik, odnosi; altruizam
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
Bemar, Z. (1975) Veličina i iskušenja medicine. Beograd: Nolit
Davidović, D., Zdravković, J. (1978) Svetla i senke medicine. Niš: Naučni podmladak
Dragić, Đ. (1978) Sanitetska siužba u partizanskim uslovima ratovanja. Beograd: BIGZ
Đurić, M. (1981) Istorija helenske etike. Beograd: Nolit
Erić, L. (1981) O problemima lekarske etike. Gledišta, 2: : 81
From, E. (1963) Zdravo društvo. Beograd: Rad
Gelfand, M. (1968) Philosophy and ethics of medicine. London: Livingston
Julijus, D. (1948) Liječnici - ratni zločinci. Beograd: Medicinska knjiga
Kaličanin, P. (1975) Depresije. Beograd: Medicinska knjiga
Kapamadžija, B. (1974) Sudska psihijatrija. Novi Sad: Matica srpska
Klajn, V. (1976) Savremeni aspekt neuroza. Beograd: Galenika
Lukić, R. (1976) Sociologija morala. Beograd: Naučna knjiga
Milherbe, J. (1969) Medicine et droit moderne. Paris: Masson
Milovanović, D. (1979) Medicinska etika. Zaječar: Grafičko izdavačka delatnost
Nedeljković, D. (1969) Etika. Beograd: Naučno delo
Ristić, J. (1975) Medicina i društvo. Beograd: BIGZ
Stojanović, V. (1977) Etika zdravstvenih radnika Narodnooslobodilačkog rata. Beograd: Zdravstvena zaštita
Vemejoul, R. (1966) Le secret medical a I'hopital. Presse Med, 74: 1001-1004
Vujadinović, B. (1968) Neki aktuelni tehnički i etički problemi transplantacije srca. Med Glas, 22: 169-71
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 15.08.2019.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Krivičnopravni pogled na samoubistvo
Grozdanić Velinka

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Ljubav na prvi potpis - o moralnosti bračnih ugovora
Tešić Nenad

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Od biološkog do mešovitog metoda utvrđivanja neuračunljivosti u krivičnom pravu
Drakić Dragiša, i dr.

prikaži sve [27]