Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 32  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 16, br. 1, str. 33-35
Uticaj vremena skladištenja i vrste ambalaže na kvalitet semena visokog vijuka
aInstitut za krmno bilje, Kruševac
bAgricultural Extension Service, Sremska Mitrovica

e-adresarade.stanisavljevic@ikbks.com
Ključne reči: visoki vijuk; seme; klijavost; ambalaža
Sažetak
Visoki vijuk je u svetu izučavan kao krmna vrsta ili vrsta za specijalne namene (sportski tereni, parkovi, okućnice, sprečavanje erozija na nasipima). Za svaku od ovih namena je neophodna što veća klijavost semena pri setvi. Međutim, višegodišnje krmne trave se manje ili više odlikuju prisustvom dormantnog semena, koje ne klija, iako postoje povoljni uslovi. Nivo dormantnosti i onemogućavanje klijanja određuju složeni fiziološko-biohemijski procesi u semenu koji se razlikuje zavisno od genetskog porekla, životne sredine u toku sazrevanja, uslova za čuvanje semena, ambalaže u kojoj je seme pakovano itd. Nakon naknadnog dozrevanja i oslobađanja semena od dormantnosti nastupa period maksimalne klijavosti i najveće upotrebne vrednosti semena. U ovom radu je na tri partije ispitivan uticaj ambalaže za pakovanje (PVC, papirna i tekstilna) na klijavost semena visokog vijuka u periodu od tri meseca do 40 meseci posle žetve. Rezultati ispitivanja su pokazali da se nakon 9 meseci seme oslobodilo od dormantnosti i imalo maksimalnu klijavost. Ambalaža u kojoj je seme pakovano je pokazala značajan uticaj (p≤0,05) na klijavost. Nakon smanjenja klijavosti usled starenja semena uticaj ambalaže je takođe bio značajan.
Reference
*** (1987) Pravilnik o ispitivanju semena. Službeni list SFRJ, br, 47
Bass, L.N. (1980) Seed viability during long-term storage. Horticultural Reviews, (2): 117-141
Copel, L.O., Mcdonald, M.B. (1995) Principles of seed science and technology. New York: Chapman and Hall
Desai, B.B., Kotecha, P.M., Salunkhe, D.K. (1997) Seeds handbook: Biology, production, processing, and storage. New York: Marcel Decker, 627p
Dias, D.C.F.S., Estanislau, W.T., Dias, L.A.S., Marin, S.L.D. (2009) Influence of sarcotesta, moisture content and packaging material on papaya seed germination during storage. Seed Sci. & Technol, (37): 372-382
Harrington, J.F. (1963) Practical instructions and advice on seed storage. International Seed Testing Association, Proceedings, 28, 989-993
International Seed Testing Association (2010) International rules for seed testing. Bassersdorf, Switzerland
Justice, O.L., Bass, L.N. (1978) Principles and practices of seed storage. Washington: United States Department of Agriculture, Agriculture handbook No. 506
Marshall, A.H., Lewis, D.N. (2004) Influence of seed storage conditions on seedling emergence, seedling growth and dry matter production of temperate forage grasses. Seed Sci. & Technol, (32): 493-501
Stat Soft Inc. (2007) STATISTICA (data analysis software system): Version 8.0. www.statsoft.com.
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.