Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 22  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 75, br. 5-6, str. 189-192
Spontana ruptura aneurizme levog venskog ugla - prikaz slučaja
aUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Srbija + Klinički centar Vojvodine, Klinika za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju, Novi Sad, Srbija
bKlinički centar Vojvodine, Centar za radiologiju, Novi Sad, Srbija
cKlinički centar Vojvodine, Klinika za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju, Novi Sad, Srbija
dUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Srbija + Klinički centar Vojvodine, Urgentni centar, Novi Sad, Srbija

e-adresanikola.batinic@mf.uns.ac.rs
Sažetak
Uvod. Aneurizme vena gornjih ekstremiteta i regije vrata su retkost za razliku od aneurizmi vena donjih ekstremiteta. Samo nekoliko slučajeva aneurizmi vena gornjih ekstremiteta je opisano u literaturi. Cilj rada bilo je nalaženje načina lečenja venskih aneurizmi gornjih ekstremiteta i regije vrata. Prikaz slučaja. Pacijentkinja stara 40 godina javila se u urgentni centar zbog pojave otoka u supraklavikularnoj regiji. Urađena je dopler ultrasonografija, gde je opisana sakularna aneurizma potključne vene, neposredno pre spajanja sa unutrašnjom jugularnom venom, sa znacima rupture u vidu razlivenog hematoma dimenzija 19 x 13 mm. Urađena su kompletna laboratorijska ispitivanja, a potom i kompjuterizovana venografija gde je opisana parcijalno trombozirana aneurizma u uglu između unutrašnje jugularne vene i potključne vene, maksimalnog dijametra 25 mm. Pacijentkinja je hospitalizovana i konzervativno lečena. Šest dana od nastanka simptoma urađena je magnetno-rezonantna venografija, na kojoj nije bila prisutna ranije opisana aneurizma levog venskog ugla. Tri meseca od nastanka simptoma, kontrolna magnetnorezonantna flebografija je urađena, na kojoj je ponovo opisana aneurizma u regiji spoja unutrašnje jugularne vene i potključne vene, maksimalnog dijametra 20 x 13 mm. Zaključak. Prva linija u dijagnostici je svakako klinički pregled i Dopler ultrasonografija, dok za monitoring aneurizme magnetnorezonantna venografija i venografija kompjuterizovanom tomografijom predstavljaju zlatni standard. Asimptomatske aneurizme i aneurizme sa blagom kliničkom slikom najbolje je konzervativno tretirati.
Reference
Chaikof, E.L., Dalman, R.L., Eskandari, M.K., Jackson, B.M., Lee, W.A., Mansour, M.A., et al. (2018) The Society for Vascular Surgery practice guidelines on the care of patients with an abdominal aortic aneurysm. J Vascr Surg, 67(1), 2-77.e2
Çolaklar, A., Akkaya, H.E. (2019) Saccular aneurysm of the external jugular vein: An unusual cause of a neck mass. Oman Med J, 34(5):456-9
Drakonaki, E.E., Symvoulakis, E.K., Fachouridi, A., Kounalakis, D., Tsafantakis, E. (2011) External jugular vein aneurysm presenting as a cervical mass. Int J Otolaryngol, 2011:485293
Elbasty, A., Armon, M. (2018) Subclavian vein aneurysm. Eur J Vasc Endovasc Surg, 56(5):642
Gillespie, D.L., Villavicencio, J.L., Gallagher, C., Chang, A., Hamelink, J.K., Fiala, L.A., O'Donnell, S.D., Jackson, M.R., Pikoulis, E., Rich, N.M. (1997) Presentation and management of venous aneurysms. Journal of vascular surgery, 26(5): 845-52
Mccready, R.A., Bryant, M., Divelbiss, J.L., Chess, B.A. (2007) Subclavian venous aneurysm: Case report and review of the literature. Journal of Vascular Surgery, 45(5): 1080-1082
Mira, R.F., Caravajal, G.J.M., Armengod, C.A. (2002) Thoracic venous aneurysms: Clinical observation. J Cardiovasc Surg (Torino), 43(4):527-9
Modry, D.L., Hidvegi, R.S., Lafleche, L.R. (1980) Congenital saccular aneurysm of the superior vena cava. Annals of Thoracic Surgery, 29(3): 258-262
Schellhammer, F., Wöbker, G., Turowski, B. (2005) Asymptomatic aneurysm of the subclavian vein. Acta Radiologica, 46(4): 366-367
Sharma, R., Ravi, M., Unni, T. (2017) Primary fusiform superior vena cava aneurysm. Cardiology Research, 8(4): 176-178
Sidawy, A.N., Perler, B. (2018) Rutherford's vascular surgery and endovascular therapy. Philadelphia: Elsevier, 9th ed
Torres, G.M.D., Romero, A. (2017) Subclavian vein aneurysm: Case presentation and discussion: Case 14459. [Internet]; [cited 2022 Sep 5]: Available from: https://www.eurorad. org/case/14459
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/MPNS2206189B
primljen: 25.09.2022.
revidiran: 23.11.2022.
prihvaćen: 24.11.2022.
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2023.

Povezani članci

Nema povezanih članaka