Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 35, br. 1, str. 67-74
Efikasnost biofertilizatora na klijavost i prinos kima, anisa i korijandera
anema
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
cUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
dSalman bin Abdulaziz University, Kingdom of Saudi Arabia + National Research Centre, Cairo, Egypt
ePoljoprivredna stručna služba, Sremska Mitrovica
Ključne reči: anis; Bacillus amyloliquefaciens; Bacillus subtilis; kim; korijander
Sažetak
Mikrobiološka đubriva koja su korišćena u ovom radu su: Bacillus subtilis FZB24 i Rhizovital 42 I. U laboratorijskim uslovima ispitivan je uticaj preparata na energiju klijanja i ukupnu klijavost semena kima, anisa i korijandera. Standardna klijavost navedenih biljaka određena je prema pravilima ISTA, u četiri ponavljanja u plastičnim kutijama na naizmeničnoj temperaturi 20-30°C, a očitavanja su bila nakon 7 i 21 dan. Primena preparata nije statistički značajno uticala na povećanje energije klijanja ispitivanih biljaka kao ni ukupne klijavosti kod kima i anisa, dok se kod korijandera ukupna klijavost statistički značajno povećala primenom preparata RhizoVital 42 l za 4,5%. Poljski ogled je bio postavljen po metodu slučajnog blok sistema sa tri ponavljanja. Testirano je različito vreme primene ispitivanih preparata, i njihov uticaj na prinos semena. Rezultati pokazuju da je kod sve tri ispitivane biljke efikasniji je bio preparat RhizoVital 42 l. Najefikasnije vreme za primenu ispitivanih preparata kod korijandra je u fazi 2-3 lista., anisa kada su biljke u fazi lisne rozete, a kima kada je 10% biljaka počelo da cveta.
Reference
Abbasdokht, H., Gholami, A. (2010) The effect of seed inoculation (Pseudomonas putida+Bacillus lentus) and different levels of fertilizers on yield and yield components of wheat (Triticum aestivum L) cultivars. World Academy of Science, Engineering and Technology, 68, str. 979-983
Abd, E.N.I.M., Abo, E.H.K., Abd, E.W.M. (2009) Response of some Mentha species to plant growth promoting bacteria (PGPB) isolated from soil Rhizosphere. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(4), str. 4437-4448
Abo-Baker, A.A., Mostafa, G.G. (2011) Effect of Bio-and Chemical Fertilizers on Growth, Sepals Yield and Chemical Composition of Hibiscus sabdariffa at New Reclaimed Soil of South Valley Area. Asian Journal of Crop Science, 3(1): 16-25
Belimov, A.A., Kojemiakov, P.A., Chuvarliyeve, C.V. (1995) Interation between barley and mixed cultures of nitrogen fixing and phosphatesolubilizing bacteria. Plant Soil, 17, str. 29-37
Cakmakci, R., Kantar, F., Sahin, F. (2001) Effect of N2-fixing bacterial inoculations on yield of sugar beet and barley. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 164(5), 527-531
Darzi, M.T., Ghalavand, A., Rejali, F. (2009) The effects of biofertilizers application on N, P, K assimilation and seed yield in fennel (Foeniculum vulgare Mill) Iranian. Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 25, (1)
Dražić, S. (2004) Gajenje ljekovitog bilja. Brčko Distrikt, BiH: Caunterpart International
Đorđević, V. (2002) Gajenje lekovitog bilja. Beograd: Nolit
Fallahi, J., Koocheki, A., Rezvani, M.P. (2010) Effects of biofertilizers on quantitative and qualitative yield of chamomile (Matricaria recutita) as a medicinal plant. u: Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (6th), April 18-22, 2010 Antalya, Abstract book
Farkoosh, S.S., Ardakani, M.R., Rejali, F., Darzi, M.T., Faregh, A.H. (2011) Effect of Mycorrhizal Symbiosis and Bacillus coagolance on Qualitative and Quantitative Traits of Matricaria chamomilla under Different Levels of Phosphorus. Middle-East Journal of Scientific Research, 8, 1, 01-09
Gharib, F.A., Moussa, L.A., Massoud, O.N. (2008) Effect of Compost and Biofertilizers on Growth, Yield and Essential Oil of Sweet Marjoram (Majorana hortensis) Plant. International Journal of Agriculture & Biology, 10, 4, 381-387
Mahfouz, S.A., Sharaf-Eldin, M.A. (2007) Effect of mineral vs. biofertilizer on growth, yield, and essential oil content of fennel (Foeniculum vulgare Mill). International Agrophysics, 2:, 361-366
Njmeth, E. (1998) Caraway: The genus carum. u: Medicinal and Aromatic Plants: Industrial Profiles, Harwood Academic Publishers, vol. 7
Ozturk, A., Caglar, O., Sahin, F. (2003) Yield response of wheat and barley to inoculation of plant growth promoting rhizobacteria at various levels of nitrogen fertilization. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 166(2), 262-266
Pal, S.S. (1999) Interaction of an acid tolerant strain of phosphate solubilizing bacteria with a few acid tolerant crops. Plant and Soil, 213(1/2): 221-230
Stepanović, B. (1983) Proizvodnja lekovitog i aromatičnog bilja. Beograd: Institut za proučavanje lekovitog bilja Dr. Josif Pančić
Stepanović, B., Radanović, D., Šumatić, N., Pržulj, N., Todorović, J., Komljenović, I., Marković, M. (2001) Tehnologija proizvodnje ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske
Tiwari, V.N., Lehri, L.K., Pathak, A.N. (1989) Effect of Inoculating Crops with Phospho-microbes. Experimental Agriculture, 25(01): 47
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka