Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 69, br. 5, str. 511-522
Uticaj pH vrednosti sredine na stabilnost cijanidina i cijanidin 3-O-β-glukopiranozida u vodenom rastvoru
aCollege of Agriculture and Food Technology, Prokuplje
bDepartment of Food Science and Technology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
cUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Odsek Hemija
dUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet
eDepartment of Food Science and Technology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia + Centre of Excellence for Integrated Approaches in Chemistry and Biology of Proteins (CipKeBiP), Ljubljana, Slovenia

e-adresavioletachem@gmail.com
Projekat:
Slovenian Research Agency through the P4-0121 Research Programme and the Bilateral Project between the Republic of Slovenia and the Republic of Serbia BI-RS/12-13-015. V

Sažetak
U ovom radu ispitivani su varijacija i intenzitet boje i stabilnost cijanidina i cijanidin 3-O-β-glukopiranozida (Cy3Glc) pri različitim pH vrednostima (2,0; 4,0; 7,0 i 9,0) tokom inkubacije na temperaturi od 25°C, u periodu od 8 sati. Dobijeni rezultati pokazuju da pH vrednost vodenog rastvora ima uticaj na spektroskopski profil cijanidina i Cy3Glc. Cijanidin i Cy3Glc su pokazali velike razlike u varijaciji i intenzitetu boje, stabilnosti i BI. Pri određenoj pH vrednosti, te razlike uglavnom rezultiraju iz strukture (prisustva šećera na aglikonu). Porast pH vrednosti izaziva batohromno pomeranje apsorpcionih maksimuma u vidljivoj oblasti spektra za sve ispitivane pH vrednosti (osim pH 4,0 za cijanidin), dok je prisustvo 3-glukozidne supstitucije dovodi do hipsohromnog pomeranja. Poređenjem molarnih apsorptivnosti cijanidina i Cy3Glc, uočen je veliki uticaj 3-glukozidne supstitucije: 3-glukozidna supstitucija jako povećava apsorptivnost aglikonskog dela i utiče na povećanje intenziteta boje u alkalnom regionu. Tokom inkubacije, prisustvo 3-glukozidne supstitucije jako je uticalo na povećanje molarne apsorptivnosti na svim ispitivanim pH vrednostima kao i na povećanje stabilnosti na pH 2,0 i 4,0. Spektroskopska analiza je pokazala nisku stabilnost aglikona na pH 2,0, bez obzira na činjenicu da se nalazi u obliku flavilijum katjona. Samo na pH 7,0 stabilnost cijanidina bila je veća od stabilnosti Cy3Glc, dok je na svim ostalim pH vrednostima Cy3Glc pokazivao veću stabilnost. Sa strukturne tačke gledišta, može se predpostaviti da 3-glukozidna supstitucija jako povećava stabilnost aglikonskog dela prema nukleofilnom napadu molekula vode na C-2 položaj aglikona, koji dovodi do formiranja bezbojnih oblika. Na osnovu dobijenih rezultata smatramo da je BI osetljivi pokazatelj stabilnosti cijanidina i Cy3Glc na različitim pH vrednostima. Na pH 2,0 i 4,0 Cy3Glc je bio stabilan i imao je veoma niske i konstantne BI vrednosti. Na pH 7,0 i 9,0 Cy3Glc je bio nestabilan, dok su BI vrednosti postepeno rasle tokom eksperimenta. Cijanidin je bio nestabilan pri svim ispitivanim pH vrednostima, što je bilo praćeno postepenim porastom BI vrednosti tokom stajanja. Tokom eksperimenta, Cy3Glc je dobio žućkastu nijansu na pH 7,0, dok je cijanidin dobio žućkastu nijansu na pH vrednostima 4,0 i 9,0.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.2298/HEMIND140711072R
objavljen u SCIndeksu: 18.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka