Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 29  
Back povratak na rezultate
Antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti odbojkašica starosti 13-15 godina
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bVolleyball club 'Vojvodina', Novi Sad
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić

e-adresagoran.nesic@fsfv.bg.ac.rs
Projekat:
Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je da se odredi da li postoji razlika u manifestaciji izmerenih antropometrijskih karakteristika i testiranih motoričkih sposobnosti odbojkašica uzrasta 13-15 godina. Uzorak ispitanika činilo je 62 odbojkašica podeljenih u tri pod-grupe, zavisno od godina starosti. Uzorak varijabli sastojao se od dve pod-grupe: 18 varijabli pripadalo je antropometrijskom prostoru a 14 varijabli pripadalo je prostoru motoričkih sposobnosti. Analizom varijanse utvrđena je značajna razlika između grupa u svim analiziranim varijablama, izuzev varijable za procenu fleksibilnosti u predelu ramena. Rezultati post-hoc testa - Boniferroni test - su ukazali na razlike koje postoje između grupa u pogledu analiziranih varijabli, na nivou statističke značajnosti p<0,05, za varijable antropometrijskog prostora (težina tela, raspon ruku, BMI, dohvat jedne ruke, dohvat obe ruke, obim nadlaktice, obim podlaktice), za prostor motoričkih sposobnosti (fleksibilnost kuka, skok iz čučnja sa zamahom, CMJ sa i bez zamaha rukom), do praga značajnosti p<0,00, za varijable antropometrijskog prostora (visina u sedu, telesna masa, obim grudnog koša, obim struka, kukova, nadkolenice i podkolenice) i za varijable prostora motoričkih sposbnosti (skok u dalj, bacanje medicinke, sed do hvata, trčanje na 5,15 i 20 metara, T-test, skok iz čučnja bez zamaha rukom i skok iz čučnja sa rukama u bloku). Iz razloga što su primenjeni instrumenti pokazali da se mogu primeniti kako bi se izdvojile dimenzije u eksperimentalnom uzorku, i zato što su ove dimenzije značajne za uspeh u motoričkim aktivnostima kao što su odbojka, rezultati ovog istraživanja imaju široku primenu, i samim tim i teorijski i praktični značaj.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka