Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 29  
Back povratak na rezultate
2011, br. 46, str. 301-307
Kvantitativne razlike u antropometrijskim karakteristikama i motoričkim sposobnostima devojčica Novog Sada i Splita
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bKineziološki fakultet, Split, Hrvatska
Ključne reči: antropometrijske karakteristike; motoričke sposobnosti; devojčice 11-14 god.
Sažetak
Na uzorku od 340 devojčica iz Novog Sada i 317 devojčica iz Splita (Hrvatska), uzrasta od 11 do 14, primenjeno je 8 antropometrijskih mera i 6 motoričkih testova. Utvrđeno je da je u celokupnom sistemu varijabli bilo statistički značajne razlike između novosadskih i splitskih devojčica u sva četiri analizirana uzrasta. Rezultati su pokazali da su devojčice iz Splita imale statistički značajno veće vrednosti telesne visine i težine, srednjeg obima grudnog koša, te obim nadlaktice i podlaktice u starijim analiziranim uzrastima. Potkožno masno tkivo bilo je značajnije izraženo kod novosadskih devojčica u 13. i 14. godini. Koordinacija celog tela, frekvencija alternativnih pokreta rukom i gipkost bila je značajnije bolja kod devojčica iz Splita u uzrastima 12, 13 i 14 godina. Novosadske devojčice bile su značajno bolje u brzini trčanja samo u uzrastu 11 godina, sa boljom gipkošću u 12. godini, i pokazale su bolju statičku snagu ruku i ramenog pojasa tokom svih analiziranih uzrasta. Najmanje razlike pokazale su se u uzrastu 11 godina, a najveće u 13. i 14. godini, i to u korist devojčica iz Splita. To može da ukaže da devojčice iz Splita ranije stupaju u pubertetski period, te ranije sazrevaju.
Reference
Božić-Krstić, V., Pavlica, T., Rakić, R. (2005) Neke antropološke karakteristike dece u tri osnovne škole u Novom Sadu. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 40, str. 95-104
Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A.V., Momirović, K. (1975) Model hijerarhijske strukture motoričkih spsobnosti, I - Rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procenu latentnih dimenzija. Kineziologija, Zagreb, vol. 5, br. 1-2, str. 7-82
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Lohman, T.G., Roche, A.F., Martorell, R. (1988) Antropometric standardization reference manual. Chicago: Human Kinetics Books
Malina, R.M., Bouchard, C., Bar-Or, O. (2004) Growth, maturation and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics
Medved, R., Matković, B.R., Mišigoj-Duraković, M., Pavičić, L. (1989) Neki fiziološko-funkcionalni pokazatelji u djece i omladine muškog spola od 8. do 18. godine života. Medicinski vjesnik, 21 (1-2), 5-9
Medved, R., Mižigoj-Duraković, M., Marković, B., Pavičić, L. (1989) Pokazatelji rasta školske djece i omladine muškog spola od 8. do 18. godine života. Medicinski vjesnik, 21 (1-2), 1-4
Medvedev, V.I. (2001) Fiziologiya razvitiya rebenka: Teoreticheskie i prikladnye aspekty / Physiology of child development: Theoretical and applied aspects. Human Physiology, 27(5), str. 641-642
Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž., Oreb, G. (1989) Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Momirović, K., Mraković, M., Hošek, A.V. (1987) Prilog poznavanju morfoloških obilježja studenata fizičke kulture. Kineziologija, Zagreb, 19(1): 19-22
Rakić, R., Božić-Krstić, V., Pavlica, T., Savić, M. (1999) Longitudinalno ispitivanje rasta i razvoja učenica od desete do petnaeste godine. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 35, str. 119-124
Rakić, R., Božić-Krstić, V., Pavlica, T. (2009) Godine pojave menarhe i karakteristike rasta premenarhalnih i postmenarhalnih devojčica. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 44, str. 491-496
Rakić, R., Božić-Krstić, V., Pavlica, T. (2004) Pokazatelji rasta i razvoja dece osnovne škole u Somboru. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 39, str. 115-121
Szirovicza, L., Momirović, K., Hošek, A.V., Gredelj, M. (1980) Latentne morfološke dimenzije određene na temelju faktorskog i taksonomskog modela u standardiziranom image prostoru. Kineziologija, Zagreb, vol. 10, br. 3, str. 15-20
Tanner, J. (1986) Normal growth and techniques of growth assessment. Clinics in Endocrinology and Metabolism, 15(3): 411-451
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2011.