Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 29  
Back povratak na rezultate
2011, br. 46, str. 89-94
Razlike u antropometrijskim karakteristikama i uhranjenosti dečaka i devojčica
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ključne reči: antropometrijske karakteristike; index telesne mase; mladi školski uzrast
Sažetak
Na uzorku od 210 učenika iz Novog Sada, podeljenog na subuzorak dečaka 93 i subozorak devojčica 117, uzrasta 10,4 godine, sprovedeno je transverzalo istraživanje sa ciljem utvrđivanja razlika u parametrima rasta i razvoja između dečaka i devojčica mlađeg školskog uzrasta. Izmereno je 11 antropometrijskih varijabli za procenu longitudinalne i transverzalne dimenzionalnosti skeleta, masu tela (po uputstvu IBP) i uhranjenost (indeks telesne mase, BMI kg/m2). Izračunati su osnovni statistički parametri za antropometrijske varijable i index telesne mase. Razlike u parametrima rasta i razvoja između polova, analizirane su multivarijantnom analizom varijanse, univarijantnom analizom varijanse i diskriminativnom analizom. Statistički značajne razlike ustanovljene su u dužini ruke i u obimu podlaktice u korist dečaka. Pokazatelji rasta i razvoja dobijeni u ovom istraživanju ukazuju na sličnost sa rezultatima istraživanja istog uzrasta, Bigović (2004), Bigović, Krsmanović, Jasnić, Dolga, Pelemiš (2004), Bigović (2006), Bigović, Obradović, T, Krsmanović (2007). Dobijeni podaci o uhranjenosti na osnovu indeksa telesne mase (body mass index-BMI) slični su sa rezultatima istraživanja Rakićeve (2009).
Reference
Bala, G., Krsmanović, B. (1982) Diskriminativna analiza nekih antropometrijskih i motoričkih dimenzija učenika i učenica gradskih i seoskih škola u SAP Vojvodini. Fizička kultura, Beograd, br. 2
Bigović, M. (2004) Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od nivoa stručne osposobljenosti nastavnika. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Bigović, M. (2006) Morfološke karakteristike učenika i učenica IV razreda. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 41, str. 281-287
Bigović, M., Obradović, J., Krsmanović, T. (2007) Rast i razvoj učenica nižih razreda osnovne škole. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 42, str. 345-352
Krsmanović, B. (1980) Specifičnosti motoričkih i antropometrijskih dimenzija i njihovih međusobnih odnosa učenika nižih razreda osnovne škole gradskog područja SAP Vojvodine. Beograd: Fakultet fizičke kulture, Magistarski rad
Krsmanović, B., Bigović, M., Jasnić, S., Dolga, M., Pelemiš, M. (2007) Efekti različitih eksperimentalnih tretmana na rast i razvoj učenika. u: II Simpozijuma antropologa Republike Srpske, Banja Luka: Društvo antropologa Republike Srpske, str. 69-75
Krsmanović, B., Jakonić, D., Krsmanović, R., Krsmanović, C. (1997) Somatotipske razlike studentkinja i studenata. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 33, str. 185-190
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1997) Struktura antropometrijskih i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za naučna istraživanja
Rakić, R. (2009) Značaj nekih faktora sredine na rast i razvoj dece i adolescenata u Vojvodini. Novi Sad: PMF - Departman za biologiju i ekologiju, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2011.

Povezani članci