Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 71  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 2, br. 2, str. 79-97
Subjektivni domašaj arbitražnog sporazuma u srpskom pravu
University College London, London, England

e-adresau.grusic@ucl.ac.uk
Ključne reči: arbitraža; arbitražni sporazum; subjektivni domašaj; srpsko pravo; Vrhovni kasacioni sud
Sažetak
Ovaj članak se bavi subjektivnim domašajem arbitražnog sporazuma u srpskom pravu, i to terminologijom, merodavnim pravom, formom arbitražnog sporazuma i određivanjem kruga lica koja su obavezana arbitražnim sporazumom. Presude Vrhovnog kasacionog suda u Prev 58/2016 i Prev 37/2018 su podvrgnute kritici. Diskusija u ovom članku dovodi do dva opšta zaključka. Prvi zaključak je da je odstupanje od UNCITRAL Model Zakona u čl. 13 srpskog Zakona o arbitraži dovelo do nepredviđenih problema i neprihvatljivog tumačenja po kome ova odredba uspostavlja numerus clausus osnove po kojima subjektivni domašaj arbitražnog sporazuma može obuhvatiti širi krug lica od potpisnika. Drugi zaključak je da srpski sudovi nisu sasvim dorasli zadatku kreiranja povoljnog pravnog okruženja za razvoj arbitraže u Srbiji.
Reference
Cukavac, M. (2018) Dejstvo arbitražnog sporazuma na treća lica. Pravo i privreda, vol. 56, br. 4-6, str. 308-327
Ignjačević, R. (2016) Proširenje arbitražnog sporazuma na nepotpisnika sa osvrtom na dve arbitražne odluke. u: Varady, Tibor, i dr. [ur.] Liber amicorum: Gašo Knežević, Beograd
Janićijević, D. (2012) Proširenje dejstva arbitražnog sporazuma. u: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Tom LXII
Knežević, G., Pavić, V. (2009) Arbitraža i ADR. Beograd
Paulsson, J. (1995) Arbitration without privity. ICSID Review -Foreign Investment Law Journal, 10(2): 232-257
Pavić, V. (2009) Non-signatories and the long arm of arbitral jurisdiction. u: Varady, Tibor, Hay, Peter, Vekas, Lajos, Elkana, Yehuda, Dimitrijević, Nenad [ur.] Resolving international conflicts: Liber amicorum Tibor Varady, Budimpešta
Pavić, V. (2019) Osvrt na praksu Vrhovnog kasacionog suda u arbitražnoj materiji. u: Radović, V. [ur.] Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije, Beograd
Perović-Vujačić, J.S. (2019) Ništavost ugovora o arbitraži. Pravo i privreda, vol. 57, br. 4-6, str. 555-573
Petrović, M. (2019) Međunarodna trgovačka arbitraža i međunarodno privatno pravo. Revija Kopaoničke škole prirodnog prava, vol. 1, br. 1, str. 167-195
Stanivuković, M. (2013) Međunarodna arbitraža. Beograd
Vasiljević, M. (2019) Arbitraža bez arbitražnog ugovora - direktnog ili indirektnog. Pravo i privreda, vol. 57, br. 10-12, str. 7-22
Živković, U. (2013) Subjektivni domašaj arbitražnog sporazuma i treća lica - izuzeci od principa inter partes u zasnivanju nadležnosti arbitraže. Pravo i privreda, vol. 50, br. 7-9, str. 437-453
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/RKSPP2002079G
primljen: 02.10.2020.
prihvaćen: 23.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 25.12.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka