Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 7 od 14  
Back povratak na rezultate
Tragikomična spoznaja života i sudbine Kočićevih junaka
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresasolasabilja@gmail.com
Ključne reči: proza; junak; karakter; arhetip; motivacija
Sažetak
U ovom radu se razmatra kolektivni identitet likova Kočićeve proze. Istražuju se arhetipske crte, neobičnost, originalnost i impresivnost ovih jedinstvenih likova u srpskoj literaturi kao i prisustvo kolektivnog pamćenja, svesti o sebi i drugima, istorijske, socijalne i ekonomske okolnosti koje okružuju Kočićeve junake. Osvrtom na elemente stvaralačkog postupka posebno izdvajamo umetnikovu motivaciju i prisustvo tragičnog i komičnog. Analizirani su likovi Simeuna Đaka, Davida Štrpca, Mračajskog prote, Relje Kneževića, a dat je osvrt i na Kočićeve ženske likove. Otkrivanjem na koji se način i u kojoj meri stvaralaštvo Petra Kočića podudara sa elementima istorije, psihologije, sociologije i antropogeografije, upotpunjava se književno-naučna misao o delu Petra Kočića i omogućava višestruki pristup čitanju Kočićevog dela.
Reference
Cvijić, J. (1966) Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje - osnovi antropogeografije. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Kočić, P. (1972) Jauci sa Zmijanja. Novi Sad: Matica Srpska, Srpska književnost u sto dela, knj. 46
Kočić, P. (1999) Kroz mećavu, izabrane pripovetke. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kruševac, T. (1951) Petar Kočić. Beograd: Prosveta
Maksimović, G. (2005) Svijet i priča Petra Kočića. Banja Luka: Besjeda
Novaković, N. (2010) Poetika i jezik u djelu Petra Kočića. Banja Luka: Besjeda
Palavestra, P. (1994) Književnost Mlade Bosne. Beograd: Institu za književnost i umetnost
Piruze-Tasevska, V. (1996) Kočićev pripovedački ciklus o Simeunu Đaku - stvarnost-fikcija-istorija. u: Književnost i istorija II, Zbornik radova sa drugog naučnog skupa, Niš: Centar za naučna istraživanja SANU / Univerzitet u Nišu, 173-178
Pucar, S. (1996) Opet i ponovo o Kočiću i sa Kočićem. Banja Luka: Novi glas
Šmulja, S. (2009) Kolektivno pamćenje u djelu Petra Kočića. u: Zbornik radova Petar Kočić danas, Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Tutnjević, S. (2009) Svijest o sebi i svijest o drugom u djelu Petra Kočića. u: Zbornik radova Petar Kočić danas, Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Vučenov, D. (1970) O srpskom realistima i njihovim prethodnicima. Beograd: Nolit
Vučković, R. (1990) Moderna srpska proza. Beograd: Prosveta, 475 s
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučna kritika
DOI: 10.5937/sinteze0-12075
objavljen u SCIndeksu: 09.02.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci