Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 43, br. 2, str. 187-196
Mogućnosti psihoterapije psihotičnih pacijenata - iskustvo analitičkog psihologa - Jungovski pristup
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za mentalno zdravlje

e-adresavukovicmarkodr@yahoo.com
Sažetak
Odiseja je metafora životnog i terapijskog puta pacijenta i terapeuta. Samo proučavanje psihotičnog procesa, terapijskih mogućnosti kao i odnosa terapeut-pacijent doprinosi humanizaciji i destigmatizaciji. Psihoanaliza nije moguća kod psihotičnih pacijenata, ali modifikovana psihoanalitička terapija jeste. U radu sa pacijentom važan je pozitivni transfer koji se neguje, kao i razumevanje pacijenta i interesovanje za psihotične sadržaje, ljubaznost i empatija, rad na traumama, objektivnim konfliktima koji leže ispod psihotičnih sadržaja. Prema stavovima analitičke psihologije, psihoza je kompenzatorni proces koji ima arhetipsku osnovu, a kao posledicu može da ima sticanje novog emocionalnog iskustva i viši stepen integrisanosti. U ovom radu prikazana su dva shizofreno psihotična pacijenta kompleksnih kliničkih slika. Istaknut je značaj kontratransfera koji se javlja kao posledica specifične konstelacije i rezonancije kompleksa terapeuta i pacijenta, a može da se odrazi i preko farmakoterapije.
Reference
Blenk, G., Blenk, R. (1985) Ego-psihologija teorija i praksa. Zagreb: Naprijed
Federn, P. (2001) Ja psihologija i psihoze. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Jung, K.G. (2002) Analitička psihologija - predavanja sa Tavistoka. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mahler, M. (1982) The selected papers of Margaret S. Mahler. New York-London: Janson Aronson, Volume I and Volume II
Opalić, P., Popović, M.N. (1992) Odnos terapeut - pacijent. Beograd: Naučna knjiga
Perry, J.W. (1974) The far side of madness. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall
Semjuels, E. (2002) Jung i njegovi sledbenici. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 30.05.2012.

Povezani članci

Kultura (2017)
Stvaranje u zoni između maske i maskiranog
Škorc Bojana

Psihologija (2003)
Pojam granica ličnosti i njihovi začeci u ranom razvoju
Dimitrijević Aleksandar

Psihijatrija danas (2002)
Analitička (Jungova) psihologija na pragu XXI veka
Jerotić Vladeta

prikaži sve [8]