Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 45, br. 2, str. 167-192
Globalni finansijski interesi - uloga MMF-a u rasplamsavanju i gašenju azijskog finansijskog požara 1997. godine
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Sažetak
U radu se ističe teza da se oštrina i dubina azijske krize mogla ublažiti putem umerenih prilagođavanja i primene adekvatnih ekonomskih mera za prevazilaženje krize. Preterane su tvrdnje zvaničnika MMF-a da se kriza isključivo može opravdati dubokim makroekonomskim distorzijama i veoma zastupljenom korupcijom. Neoboriva je činjenica da je zemlje regiona karakterisala makroekonomska neravnoteža, slabe, nedovoljno razvijene finansijske institucije i neadekvatna prudenciona kontrola poslovanja finansijskog sektora, široko zastupljena korupcija i neadekvatan pravni sistem sa slabom sprovodljivošću zakona. Ipak se, sa druge strane, razmera i oštrina finansijskog požara koji je devastirao ekonomije pet azijskih zemalja ne može objasniti i opravdati isključivo navedenim neravnotežama i nedostacima. Panika koja je zahvatila međunarodne investitore, greške u sprovođenju ekonomskih politika zemalja domaćina i neadekvatne ekonomske mere za prevazilaženje finansijskih nevolja preporučene od strane MMF-a su simultano isprovocirali paniku i produbili krizu u znatno većoj meri nego što je to bilo neophodno i neizbežno.
Reference
Aizenman, J. (1999) Capital controls and financial crises. NBER Working Paper, Oct
Barro, J.B. (2001) Economic growth in East Asia before and after the financial crisis. NBER Working Paper, Jun
Corsetti, G., Pesenti, P., Roubini, N. (1998) What caused the Asian currency crisis?: Part I - A macroeconomic overview. NBER Working Paper, Dec
Corsetti, G., Pesenti, P., Roubini, N. (1998) What caused the Asian currency crisis?: Part II - The policy debate. NBER Working Paper, Dec
Feldstein, M. (2002) Economic and financial crises in emerging market economies: Overview of prevention and management. NBER Working Paper, Mar
Fisher, S. (2002) Financial crises and reform of the international financial system. NBER Working Paper, Oct
Goldstein, M. (1998) Asian financial crisis: Causes, cures and systemic implications. Washington, DC: Institute for International Economics, www.iie.com
Kane, E.J. (2000) Capital movements, banking insolvency and silent runs in the Asian financial crisis. NBER Working Paper, Jan
Kindleberger, C.P. (1996) Manias, panics, and crashes: A history of financial crisis. New York, itd: Wiley
Krugman, P.R. (1998) What happened to Asia. Massachusetts: Institute of Technology, www.hartford-hwp.com
Melcer, A.H. (1999) U čemu je problem sa MMF? Šta bi bilo bolje. www.fmc.org.yu
Mishkin, F.S. (1999) Lessons from the Asian crisis. NBER Working Paper, 7102, www.nber.orq/papers/w7102
Mishkin, F.S. (2000) Financial policies and the prevention of financial crises in emerging market countries. NBER Working Paper, September
Neal, L., Weidenmier, M. (2002) Crises in the global economy from tulips to today: Contagion and consequences. NBER Working Paper, Sep
Obstfeld, M., Taylor, A.M. (2002) Globalization and capital markets. NBER Working Paper, March
Radelet, S., Sachs, J. (1999) What have we learned, so far, from the Asian financial crisis?. NBER Working Paper, Jan
Radelet, S.R., Sachs, J.D. (1998) The onset of the East Asian financial crisis. NBER Working Paper Series, August
Rousseau, L., Sylla, P. (2001) Financial systems, economic growth and globalization. NBER Working paper, br. 8323
Stiglic, D.E. (2002) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-x
Stiglitz, J.E. (1999) Lessons from Asia. www.elsevier.nl
World Bank Group Country profile data. www.worldbank.org
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC0302167R
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Bankarstvo (2003)
Ocena rizika izbijanja bankarskih kriza
Kovačević Radovan

Bankarstvo (2004)
Špekulativni baloni i upravljanje monetarnom politikom
Radonjić Ognjen

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Usklađivanje prava u procesu globalizacije
Dabović Dušan

prikaži sve [63]