Akcije

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
Uloga jezika, verske i etnonacionalne pripadnosti u oblikovanju grupnih identiteta na Kosovu i Metohiji
nema
Sažetak
Iako je u procesu formiranja savremenih balkanskih nacija vera predstavljala važan, nekad i odlučujući kriterijum grupne identifikacije, pažljivijim sagledavanjem ovog problema na Kosovu i Metohiji uočiće se da uopšteni zaključci o verskoj utemeljenosti balkanskih identiteta, osobito zajednica koje su pretrpele versku konverziju, uvek ne odgovaraju stvarnosti. Analiza pokazuje da, ukoliko (kao u albanskom slučaju), ključnu ulogu nema nacionalna pripadnost, onda neretko jezik, a ne vera predstavlja osnovni znak individualnog i grupnog samoprepoznavanja.
Reference
Antonijević, D. (1995) Etnički identitet Goranaca. u: Šarplaninske župe Gora, Opolje i Sredska - antropogeografsko-etnološke, demografske, sociološke i kulturološke karakteristike, Beograd: Geografski institut 'Jovan Cvijić' pri SANU, posebna izdanja, knj. 40/II
Bugarski, R. (2005) Jezik i kultura. Beograd: Biblioteka XX vek
Bugarski, R.D. (2001) Lica jezika. Beograd: Biblioteka XX vek
Cvitković, I. (2002) Odnos između nacionalnog i konfesionalnog identiteta. u: Mitrović Lj., Đorđević D.B., Todorović D. [ur.] Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana, Niš: JUNIR, str. 123-126
Dejzings, G. (2005) Religija i identitet na Kosovu. Beograd: Biblioteka XX vek, prevod s engleskog Slobodanka Glišić i Slavica Miletić
Fišman, D. (1978) Sociologija jezika. Sarajevo, preveo i Predgovor napisao Srđan Janković
Kristal, D. (2003) Smrt jezika. Beograd: Biblioteka XX vek, (prevela: Bajazetov-Vučen Aleksandra)
Mečkovskaja, N.B. (1998) Jazyk i religija. Moskva: Agentstvo FAIR
Nušić, B. (2005) S Kosova na sinje more: beleške s puta kroz Arbanase 1894. godine. Beograd: Čigoja štampa
Piper, P.J. (2008) Uvod u slavistiku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radovanović, M. (2008) Kosovo i Metohija - antropogeografske, istorijskogeografske, demografske i geopolitičke osnove. Beograd: Službeni glasnik
Rakić, R.D. (1989) Kosovo srpske nacije - Etno-politikološki ogled. Etnološke sveske, Beograd, X
Skendi, S. (1967) The Albanian national awakening 1878-1912. Princeton, NJ: Princeton University Press
Stojković, B. (2008) Evropski kulturni identitet. Beograd: Službeni glasnik
Šulce, H. (2002) Država i nacija u evropskoj istoriji. Beograd: Filip Višnjić
Todorova, M. (2006) Imaginarni Balkan. Beograd: Biblioteka XX vek, s engleskog prevele Dragana Starčević i Aleksandra Bajazetov-Vučen
Urošević, A. (1990) Kosovo. Priština: Jedinstvo
Vrkatić, L. (2004) Pojam i biće srpske nacije. Novi Sad
Vukanović, T.P. (1998) Drenica - druga srpska Sveta Gora - antropogeografska i etnološka razmatranja na terenu u i narodu vršena 1934-1937. godine. Priština: Muzej u Prištini
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.06.2011.

Povezani članci