Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
2020, br. 51, str. 111-123
Status novijih anglicizama u leksičkom fondu učenika srednjoškolskog uzrasta
Univerzitet Singidunum, Beograd

e-adresavgavranovic@singidunum.ac.rs, mprodanovic@singidunum.ac.rs
Ključne reči: anglicizmi; srpski jezik; asimilacija; prevodni ekvivalent; promena značenja; jezički kontakt
Sažetak
Jezičke promene važno su obeležje svih živih jezika, i one su najuočljivije u strukturi i izgledu rečnika. Leksikon srpskog jezika menja se usled različitih tvorbenih procesa, ali na njega znatno utiče i proces pozajmljivanja reči iz drugih jezika, posebno iz engleskog jezika koji je danas dominantan i prodire u sve sfere čovekove delatnosti. Reči pozajmljene iz engleskog jezika, anglicizmi, imaju značajnu ulogu u promeni strukture leksikona srpskog jezika, i mlađa populacija je posebno sklona prihvatanju novih reči i njihovoj upotrebi u svom govoru i pisanju. Ovaj rad se bavi statusom anglicizama i njihovim uticajem na leksički fond učenika srednjoškolskog uzrasta. Istraživanje se zasniva na analizi učeničkih odgovora na pitanja koja sadrže korpus odabranih reči preuzetih iz Rečnika novijih anglicizama (Vasić-Prćić i dr. 2001), i koja za cilj imaju da utvrde koje anglicizme učenici osećaju kao pozajmljenice, a koje reči su već dovoljno odomaćene da ih učenici ne prepoznaju kao strane elemente u domaćem leksičkom fondu. Rad se bavi i semantičkim karakteristikama pozajmljenica i odnosom upotrebe datih reči i razumevanjem njihovog izvornog značenja. Analiza učeničkih odgovora doprinosi boljem razumevanju statusa pozajmljenica u jeziku kako vreme prolazi i one se u njemu duže koriste.
Reference
Block, D., Cameron, D., ur. (2002) Globalization and language teaching. London-New York: Routledge
Blommaert, J. (2010) The sociolinguistics of globalization. Cambridge: Cambridge University Press
Bugarski, R. (1996) Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Čigoja štampa
Council of Europe (2017) CEFR: Companion volume with new descriptors
Crystal, D. (2003) English as a global language. Cambridge: Cambridge University Press
Filipović, R. (1986) Teorija jezika u kontaktu. Zagreb: JAZU
Graddol, D. (2006) Why global English may mean the end of 'English as a Foreign Language'. London: British Council
Kachru, B. (1985) Institutionalized second-language varieties. u: Greenbaum Sidney [ur.] The English language today, Oxford: Pergamon, 211-26
Mufwene, S.S. (2010) Globalization, global English, world English(es): Myths and facts. u: Coupland N. [ur.] The handbook of language and globalization, Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 30-56
Prćić, T. (2005) Engleski u srpskom. Novi Sad: Filozofski fakultet
Stanojčić, Ž., Popović, L. (1997) Gramatika srpskoga jezika - udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasić, V., Prćić, T., Nejgebauer, G. (2001) Du yu speak anglosrpski? - rečnik novijih anglicizama. Novi Sad: Zmaj
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-27001
primljen: 31.05.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0