Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 9  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 68, br. 6, str. 28-38
Ustavni poredak Srbije i Evropska unija
Institut za političke studije, Beograd
Projekat:
Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija Srbije u procesu međunarodnih integracija (MPNTR - 179009)

Ključne reči: Srbija; ustavni poredak; Evropska unija; integracija; asimilacija; žrtva; Kosovo i Metohija
Sažetak
Zemlje centralne i jugoistočne Evrope koje su postale članice Evropske unije na kraju 20. i početku 21. veka nisu primljene istovremeno, niti pod istim uslovima. Države koje se pominju u strategiji proširenja za 2014-2015. godinu nalaze se na zapadnom Balkanu: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, BJR Makedonija, Albanija i samoproklamovana država Kosovo. Od svih novoprimljenih članica i kandidata za prijem u Evropsku uniju Srbiji se postavljaju najteži uslovi, mada se to izričito ne kaže; faktički se od nje traži stalno jačanje odnosa sa Prištinom, što vodi ka tome da se oteta Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija prizna za samostalnu državu.
Reference
*** (1791) Deklaracija prava čoveka i građanina iz Ustava. htpp://ipt.fpn.bg.ac.rs/Materija/Deklaracija_prava_coveka_i_gradjanina_iz_Ustava_iz_1791.pdf
*** (1990) Ustav Republike Srbije. Beograd: IRO Službeni glasnik Republike Srbije
Aristotel (1984) Politika. Beograd: BIGZ
Budžak, G. (2014) U vrtlogu ustavnosti. Beograd: Institut za političke studije
Čavoški, K. (1995) Ustav kao jemstvo slobode. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Čavoški, K. (1995) Treća Jugoslavija u novom ustavnom ruhu. u: Čavoški K. [ur.] Ustav kao jemstvo slobode, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Fira, A. (1996) Srpsko-crnogorski predsednički model. u: Fira A. [ur.] Zapisi o pravnom poretku, Beograd: Službeni list SRJ
Galoa, P.M. (1997) Krv petroleja Bosna - geopolitički esej. Beograd: Naš Dom
Jovanović, V. (2010) u: Marković J.; Budžak G. [ur.] Dosije KiM - Srpsko svedočanstvo, Beograd: Pešić i sinovi, str. 229
Jovanović, V. (2011) Diplomatija i šah - ni konfrontacija ni kapitulacija. Beograd: Službeni glasnik
Jovičić, M. (1992) Parlamentarni sistem nasuprot predsedničkom i skupštinskom sistemu. Beograd
Krkljuš (2009) Ljubomirka, Pravna istorija srpskog naroda. Beograd: Pravni fakultet, drugo izmenjeno izdanje
Linz, H., Stepan, A. (1998) Demokratska tranzicija i konsolidacija. Beograd: Filip Višnjić, 0
Marković, R. (1992) Predgovor. u: Ustav Republike Srbije, Beograd: Savremena administracija
Marković, R. (2006) Predgovor - Ustav Republike Srbije od 2006 - kritički pogled. u: Ustav Republike Srbije, Beograd: Justinijan
Nikolić, P. (1997) Parlamentarizam i sistem vlasti u Jugoslaviji danas. u: Nikolić P. [ur.] Od raspada do beznađa i nade, Beograd: Filip Višnjić
Petrović,, Miodrag, M., Štavljanin-Đorđević, L., ur. (2005) Zakonopravilo svetoga Save. Beograd: Istorijski institut
Prvulović, V. (2005) Komparativni politički sistemi. Beograd: Univerzitet primenjenih nauka - Megatrend
Simović, D. (2008) Polupredsednički sistem. Beograd: Pravni fakultet
Todorović, J. (2014) Strategija proširenja EU 2014-2015 - Novi prioriteti stare obaveze. Nacionalni interes, Institut za političke studije, Beograd, br. 3
Vojkić, B. Ustavni razvoj Srbije. Beograd: Institut za pravo i finansije, htpp//:ipf.rs/ustavni-razvoj-srbije/, 18.02.2016
Vukadinović, R. (2015) Ojačana saradnja: put ka integraciji ili dezintegraciji Evropske unije. Srpska politička misao, broj 3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1606028V
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.

Povezani članci

Vojno delo (2017)
Aktuelne ustavne protivrečnosti u Republici Srbiji
Rakić Mile, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
O osnovama i karakteru političke obligacije građana
Stanovčić Vojislav

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Načelo zakonitosti
Mitrović Dragan M.

prikaži sve [116]