Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
2012, br. 7, str. 171-186
Slika grada u romanu Došljaci Milutina Uskokovića
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresaljiljana.bajac@gmail.com
Ključne reči: grad; palanka; došljak; blaziranost; kalkulativni duh; asimilacija
Sažetak
U ovom radu analizira se roman Milutina Uskokovića Došljaci kroz interdisciplinarni pristup. U okviru književne interpretacije korištena su dostignuća sociologije grada. Takođe, tu se proučavaju postupci oblikovanja slike grada i palanke kao njegove suprotnosti, te se prati kako grad utiče na došljaka.
Reference
Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Grupa autora, (1985): Književno delo Milutina Uskokovića. Titovo Užice: Narodna biblioteka "Edvard Kardelj"
Deretić J. (1981): Srpski roman. Beograd: Nolit
Zimel G. (2001) "Velegradovi i duhovni život" u: Kontrapunkti kulture. Zagreb: Jesenski i Turk
Matić D. (1963): Uskoković i Beograd. Beograd: Nolit
Pašić M. (1990): Romani "Bespuće" i "Čedomir Ilić" -prethodnica srpskog modernog romana. Novi Sad: Matica srpska
Pušić Lj. (1997): Grad, društvo, prostor. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Skerlić J. (1964): Pisci i knjige, knj. V. Beograd: Prosveta
Uskoković M. (1970): Došljaci. Novi Sad-Beograd: Matica srpska - Srpska književna zadruga
Čaldarović O. (1985): Urbana sociologija. Zagreb: Globus
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SocGod1207171B
objavljen u SCIndeksu: 02.12.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka