Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 13  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 38, br. 9-10, str. 52-68
Bankarski marketing u svetskoj ekonomskoj krizi - rizik i /ili šansa?
Method, agencija za konsalting, marketing i menadžment, Novi Sad

e-adresaBozidarkaj@sbb.rs
Sažetak
Bankarske panike, gubitak poverenja, povlačenje depozita, asimetrične informacije, slab plasman, visoki operativni rashodi a time i rizik nedovoljnog rasta i razvoja, samo su neki u nizu negativnih efekata koji se mogu sprečiti i kontrolisati bankarskim marketingom. U okviru ovog rada obrađene su određene oblasti s ciljem da potpomognu razumevanju, kako negativnih tako i pozitivnih, efekata primene marketinga u bankarstvu u uslovima globalne finansijske krize ali i u periodima oporavka i izlaska iz krize. U radu prezentovana je korelativna veza dvojakog karaktera i izvedeni su određeni odnosi između izdataka za marketing i profitabilnost. Posebna pažnja stavljena je na razgraničavanje marketing procesa i marketing aktivnosti, poslovnu etiku kao i na neophodnost uspostavljanja nove hijararhije ciljeva banke a time i bankarskog marketinga.
Reference
*** (2006) Izveštaj o kontroli finansijskom položaju i strukturi bankarskog sektora. Beograd: Odeljenje za kontrolu NBS, Različita izdanja kvartalnih izveštaja
*** (2009) Istraživanje TNS Medium Gallup-a o uslovima pod kojima se na tržištu nude finansijske usluge. Beograd: Narodna banka Srbije - Odeljenje za zaštitu korisnika
*** (1999) World Trade News: Taking the paper out of trade: The quest for more efficient commerce. Financial Times, 13, oktobar
Balmer, J., Stotvig, S. (1997) Corporate identity and private banking. International Journal of Bank Marketing, vol. 15, br. 5, str. 169-184
Bernanke, B.S. (2006) Management and banking supervision. Washington DC: School of Banking
Bošković, D., Vasiljević, D. (1998) Analiza indikatora za praćenje kvaliteta poslovanja banaka u funkciji rada finansijskog tržišta. Beograd: Savez ekonomista Srbije i Crne Gore
Ćirović, M. (2006) Bankarstvo. Beograd: European Center for Peace and Development
Ćurčić, U.N., Barjaktarović, M. (2003) Bankarski marketing - praktikum. Novi Sad: Feljton
Đukić, Đ., Bjelica, V., Ristić, Ž. (2003) Savremeno bankarstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Kotler, F. (2003) Psihologija u menadžmentu. Novi Sad: Asee books
Lewis, S. (2001) Measuring corporate reputation. Corporate communications: An international journal, vol. 6, br. 1, str. 31-35
Malhotra, N.K., Birks, D.F. (2006) Marketing research: An applied approach. Harlow: Prentice Hall
Rose, P.S., Hudgins, S.C. (2005) Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Data Status
Šljivančanin, M. (2000) Banka - finansijsko preduzeće. Podgorica: Ekonomski fakultet
Tomašević-Lišanin, M. (1997) Bankarski marketing. Zagreb: Informator
Vest, K. (2004) Istraživanje tržišta. Beograd: Clio
Worchester, R.M. (1997) Managing the image of your bank: The glue that binds. International Journal of Bank Marketing, vol. 15, br. 5, str 146-152
Yavas, U., Shemwell, D.J. (1996) Bank image: Exposition and illustration of correspondence analysis. International Journal of Bank Marketing, vol. 14, br. 1, str. 15-21
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2009.

Povezani članci