Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 41, br. 9-12, str. 141-159
Osiguranja revizora od odgovornosti
student poslediplomskih studija smera privrednopravnih nauka
Ključne reči: revizor; obavezno osiguranje od odgovornosti; nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora; oštećeno lice
Sažetak
Osiguranje revizora od odgovornosti kao oblik obaveznog osiguranja od odgovornosti relativno je nov institut našeg prava. Da li zato što su rezultati njegove primene na osnovu prethodnog zakona pozitivni ili se radi o prostom preuzimanju rešenja iz uporednog prava? Koliko je uopšte u uporednom pravu rasprostranjeno navedeno rešenje? Da li je zakonodavac napravio pravi potez predvidevši obavezu zaključenja ugovora o osiguranju od odgovornosti revizora, koliko se takva obaveza uklapa u postojeći sistem osiguranja i obavljanje delatnosti revizora? Sva ova pitanja predmet su analize. S obzirom na ograničenost izvora koji tretiraju relevantnu problematiku, pomenuta analiza je izvršena imajući u vidu osnovne karakteristike osiguranja od odgovornosti i, naročito, obaveznog osiguranja od odgovornosti. Ustanova revizora, koju naše pravo od skora poznaje, razmotrena je sa aspekta njenog značaja za privredno društvo i konsekvence koje mogu nastati delatnošću revizora po poslovanje istog. Ukazano je na povoljne efekte koji nastaju uvođenjem obaveze osiguranja od odgovornosti revizora. Ti pozitivni efekti mogu se uočiti kako na strani revizora, tako i na strani potencijalno oštećenih lica. Analiza relevantne odredbe ZORR izvršena je i de lege ferenda.
Reference
*** (1978-1993) ZOO. Sl. list SFRJ, 29/78, 31/93, čl.925.st.1
*** (2004) Zakon o osiguranju. Sl. glasnik RS, br. 55 čl. 73-108.i čl. 143-146
*** (1996-1999) ZOIL. Sl. list SRJ, br. 30/96, 57/98, 53/99 i 55/99
*** (1998) Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi. Sl. list, br. 12, čl. 852
*** (1978) Zakon o odgovornosti za nuklearne štete. Sl. list SFRJ, br. 22, čl. 15
*** (1998) Zakon o osnovama zaštite životne sredine. Sl. list SRJ, br. 24
*** (1984) Eight Council Directive based on Article 54 (3) of the Treaty on approval of persons responsible for carrying out the statutory audits of accounting documents. JLO (OJL), 126 (of 10 April)
*** (1965) Zakon o Deoničkim društvima. Austrija, par. 134-137
*** (1996) Zakon o reviziji računovodstvenih iskaza. Sl. list SRJ, br. 30/
*** (1965) Zakon o Deoničkim društvima. Nemačka, par. 162
*** (1978) Zakon o trgovačkim društvima. Francuska, čl. 223-225
*** (1942) Građanski zakonik. Italija, čl. 2387. i 2399
*** (1991) Trgovački zakonik. Bugarska, čl. 248-251
*** (1988) Zakon o privrednim društvima. Mađarska, čl. 39-42. i čl. 297
*** (1992) Zakon o reviziji. Hrvatska, čl. 7., 8., 10
*** (1975) Loi rélative des entreprises d'assurances. Belgija (du 9 juillet)
*** (2002) Zakon o reviziji Crne Gore. Sl. list RCG, 06
*** (2002) Zakon o računovodstvu i reviziji. Sl. list SRJ, br. 71/
*** (1908) Gesetz über den Versicherungsvertrag. Nemačka, od 30. maja
*** (1917) Gesetz über den Versicherungsvertrag. Austrija od 23. decembra
*** (1930) Loi relative au contrat d' assurance. Francuska, od 13. jula
Besson, A. (1958) Osiguranja i građanska odgovornost. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3, str. 253
Jankovec, I.I. (1965) Odgovornost i osiguranje. Beograd: Institut društvenih nauka
Konstantinović, M. (1952) Osnov odgovornosti za prouzrokovanu štetu. Arhiv za pravne i društevne nauke, 3, str 303
Pak, M.J. (2002) Dvostruko osiguranje rizika građanske odgovornosti i sukob zakona. Revija za pravo osiguranja, br. 2, str. 6
Perović, S.K. (1990) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Radišić, J.D. (1986) Profesionalna odgovornost medicinskih poslenika. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Šulejić, P.Ž. (1997) Pravo osiguranja. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Šulejić, P.Ž. Osiguranje od građanske odgovornosti. Beograd, doktorska disertacija
Vasiljević, M.S. (2001) Poslovno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi Jugoslavije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.