Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 37  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 7, br. 14, str. 112-127
Mogući pristupi izgradnji organizacionih struktura složenih sistema
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke

e-adresam.meta@uninp.edu.rs, g.menadzer@uninp.edu.rs, dz.bajramovic@uninp.edu.rs
Ključne reči: Organizaciona struktura; funkcionalni model; multilinijski model; podela rada; autoritet; organizacioni segmenti; grupisanje poslova
Sažetak
Strukture organizacionih sistema i njihovo funkcionisanje čine fundamentalni koncept organizacione nauke. Ljudi svojom stvaralačkom aktivnošću kreiraju brojne organizacione sisteme. Materijalnu osnovu razvoja čini čovekov rad u sferi proizvodnje novih upotrebnih kvaliteta. Institucionalni nosioci ovih aktivnosti su preduzeća, kao posebni oblici ekonomskih sistema. Preduzeća su predmet istraživanja brojnih disciplina, a organizaciona nauka se njime bavi samo kao objektom i rezultatom procesa organizovanja. Cilj ovog rada je da ukaže na neke od mogućih modalitete izgradnje organizacionih struktura složenih proizvodno-poslovnih sistema. Ključno pitanje u tom procesu je kako izvršiti podelu rada na nosioce izvršne funkcije, kako i u kojoj meri delegirati autoritet na niže menadžerske instance, kako komponovati organizacione segmente i osigurati efikasne mehanizme njihove međusobne koordinacije. Od načina rešavanja ovih pitanja zavisi ne samo karakter, nego i kvalitet organizacione strukture i efikasnost implementacije poslovnih strategija preduzeća. Pojavni oblik organizacione strukture preduzeća (funkcionalni ili multilinijski) zavisi od principa po kojima su grupišu poslovi kod hijerarhijski najviših organizacionih segmenata preduzeća. Ako je pri komponovanju organizacionih segmenata primenjen princip centralizovanog obavljanja aktivnosti pojedinih poslovnih funkcija po sredi je funkcionalni model, a ako je primenjen princip njihovog decentralizovanog obavljanja, pri čemu su organizacione jedinice komponovane po proizvodnom ili teritorijalnom kriterijumu, u pitanju su multilinijski (divizioni) modeli.
Reference
Babić, M. (1976) Osnovi organizacije. Sarajevo: Svjetlost
Dulanović, Ž., Jaško, O. (2007) Osnovi organizacije poslovnih sistema. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Janićijević, N. (1994) Organizacioni model i strateške promene preduzeća. u: Bilansiranje i poslovne finansije
Kostić, Ž. (1982) Osnovi organizacije rada i sredstava u udruženom radu. Beograd: Savremena administracija
Kukoleča, S., Kostić, Ž. (1966) Organizacija proizvodnje. Zagreb: Informator
Lovreta, S. (2005) Trgovinski menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Milanović, R. (1980) Osnovi marketinga. Sarajevo: Svjetlost
Milisavljević, M. (2007) Savremeni strategijski menadžment. Beograd: Megatrend univerzitet
Petković, M., Janićijević, N., Bogićević, B. (2006) Organizacija. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoizazov1814112M
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka