Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 21  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 79, str. 377-386
Neorealizam Karla Levelina (Karl Llewellyn)
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresasava.aksic@gmail.com
Ključne reči: država; društvo; pravo; pravda; realni odnosi; norme; sud; autoritet; proces
Sažetak
Kao predstavnik škole američkog pravnog realizma, Levelin smatra da je smisao prava u njegovoj predvidivosti i mogućnosti pojedinaca da se, procenjujući šanse za ishod u sporu, obrate sudu. Pravo se po njemu nalazi u realnim odnosima, a ne u pravnim pravilima. Pod državom podrazumeva dovoljno organizovanu grupu koja je od sopstvenog i ostalih naroda priznata kao legitimna (stav koji je kasnije donekle korigovao, s obzirom na to da je legitimitet normativni, a ne sociološko-pravni princip). Njegova sociologija prava je zasnovana na realnosti sudova i na primeni rezultata stvarnosnih sudova. Pravno relevantnim činjenicama smatra naciju, nacionalno osećanje, nacionalno kulturno dobro, genus homo sapiensa... a pravni život smatra posledicom međusobnih dejstava određenih efektivnih osoba u društvu, a ne realizaciju pravde. Navodeći da izučavanje pravila ili normi kojima se usmerava ponašanje,predstavlja jedan od načina izučavanja prava, Levelin pravi odstupnicu u odnosu na klasičnu sociološku školu utoliko što i normama, a ne samo faktima, na ovaj način priznaje značaj koji one imaju u pravnom životu. Levelin pravi razliku između nauke o pravu i samog prava (bez obzira što pod pravom podrazumeva realne odnose), izlažući pri tome model teorijsko-pravnog rezona, kao obrazac stvaranja najviših pravnih pojmova.
Reference
Gurvič, Ž. (1997) Sociologija prava. Podgorica: CID
Karbonije, Ž. (1992) Pravna sociologija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Kelzen, H. (1951) Opšta teorija prava i države. Arhiv za pravne i društvene nauke
Llewellyn, N.K. (1977) Recht, Rechtleben und Gesellschaft. Berlin: Duncker&Humbolt
Llewellyn, N.K. (2008) The Bramble Bush. New York: Oxford University press
Molnar, A.I. (1994) Društvo i pravo - istorija klasičnih sociološkopravnih teorija. Novi Sad: Visio Mundi Academic Press
Paund, R. (2000) Jurisprudencija. Beograd: JP Službeni list SRJ, knjiga I
Petronijević, B. (1932) Osnovi logike, Formalna logika i opšta metodologija. Beograd: Štamparija 'Davidović', Pavlovića i druga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1879377A
objavljen u SCIndeksu: 18.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka