Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 78  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 68, br. 2, str. 33-43
Značaj žetvenih ostataka u proizvodnji kukuruza
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresadragana@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: kukuruz; azot; prinos; žetveni ostatci
Sažetak
Žetveni ostatci u ratarstvu su važni u kruženju materije u agroekosistemu, posebno kada se organska đubriva ne primenjuju u adekvatnim količinama. Cilj ove studije je bio da se proceni uticaj povećanja doze azota i žetvenih ostataka (HR) na prinos kukuruza. Stacionarno terensko ispitivanje (ISDV) je postavljeno na krečnjačkom černozemu, Rimski Šančevi, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. Ovaj rad prikazuje dvogodišnje prosečne prinose hibrida kukuruza NS3022. Ogled se sastoji od šest tretmana, tri sa HR (0, 100, 200 kg N ha-1 ) i tri bez HR (0, 100, 200 kg N ha-1 ). Ogled je postavljen sa tri kulture u rotaciji (kukuruz, soja, pšenica). Prosečan prinos na tretmanima sa i bez HR bio je 7.22 t ha-1 . Dobijeni prosečni prinos na tretmanima sa HR bio je 7.64 t ha-1 , što je za 0.85 t ha-1 (12.52%) veće od prosečnog prinosa na tretmanima bez HR (6.79 t ha-1 ). Najveći prinos na tretmanima sa HR je postignut sa 100 kg N ha-1 a (8.44 t ha-1 ) dok je najveći ostvareni prinos na tretmanima bez HR bio sa 200 kg N ha-1 (8.56 t ha-1 ). U proseku, HR je povećao prinos kukuruznog zrna u kontrolnom tretmanu za 1.18 t ha-1 . Da bi se postigli dobri prinosi kukuruznog zrna, optimalne doze azota na tretmanima sa HR trebalo bi da se kreću u opsegu od 100 kg N ha-1 do 200 kg N ha-1 , dok na tretmanima bez HR optimalne doze azota trebale bi da budu blizu 200 kg N ha-1.
Reference
*** (2006-2009) Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Službeni glasnik RS, broj 62/2006, 65/2008 i 41/2009
Cossani, C., Slafer, G.A., Savin, R. (2012) Nitrogen and water use efficiencies of wheat and barley under a Mediterranean environment in Catalonia. Field Crops Research, 128, 109-118
Čuvardić, M. (1993) Primena đubriva u organskoj poljoprivredi. Zbornik radova, vol. 42, br. 11, str. 369-376, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
FAO (2018) FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org, 27. decembra 2018
Hadžić, V.B., Nešić, L.M., Sekulić, P.Đ., Ubavić, M., Bogdanović, D., Dozet, D., Belić, M., Govedarica, M.M., Dragović, S., Verešbaranji, I. (2004) Kontrola plodnosti zemljišta i utvrđivanje sadržaja štetnih i opasnih materija u zemljištima Vojvodine. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 57-64
Jaćimović, G., Aćin, V., Mirosavljević, M., Crnobarac, J., Marinković, B., Latković, D. (2016) Longterm effects of straw incorporation and increasing doses of nitrogen on the wheat yield. u: VII International Scientific Agriculture Symposium 'Agrosym 2016', October 06 - 09, 2016, Jahorina, Book of Proceedings, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina: University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 644-649
Jaćimović, G., Malešević, M., Bogdanović, D., Marinković, B., Crnobarac, J., Latković, D., Aćin, V. (2009) Prinos pšenice u zavisnosti od dugogodišnjeg zaoravanja žetvenih ostataka. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 33, br. 1, str. 85-92
Latković, D., Marinković, B., Crnobarac, J., Berenji, J., Sikora, V., Jaćimović, G. (2015) Long-term effects of incorporation of crop residues and increasing doses of nitrogen on the maize yield. u: Agrosym 2015, Sixth International Scientific Agricultural Symposium, October 15-18, 2015, Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, Book of proceedings, 395-400
Latković, D., Marinković, B., Crnobarac, J., Jaćimović, G. (2011) Sadržaj i iznošenje azota linijama kukuruza. u: Bezbednost proizvodnje hrane, 22 Internacionalni Simpozijum, Trebinje, Bosna i Hercegovina, 19-25 Jun, 2011, Univerzitet Novi Sad, Poljoprivredni fakultet, 311-313
Latković, D., Marinković, B., Jaćimović, G., Crnobarac, J. (2014) Biološke i agrotehničke osnove proizvodnje kukuruza. Biljni lekar, vol. 42, br. 2-3, str. 109-125
Limon-Ortega, A., Sayre, K.D., Francis, C.A. (2000) Wheat and maize yields in response to straw management and nitrogen under a bed planting system. Agronomy Journal, 92(2), 295-302
Malinović, N., Meši, M. (2008) Pravci razvoja mehanizacije za racionalniju i ekološku proizvodnju hrane. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 171-180
Marinković, B., Crnobarac, J., Latković, D., Jaćimović, G. (2012) Tehnologijom gajenja NS hibrida kukuruza do optimalnih i/ili rekordnih prinosa. u: 46. savetovanje agronoma Srbije, Zlatibor, 29.01-04.02.2012., Zbornik referata, Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 239-255
Marinković, B., Crnobarac, J., Jaćimović, G., Marinković, D., Mircov, D.V., Rajić, M., Imbrea, F. (2011) Climatic factors and their importance in the formation of a record corn yield. Journal of International Scientific Publication: Ecology & Safety, 5, 1, 62-68, 20th International Symposium 'Ecology & Safety, For a cleaner and safer world'. June 4-8, 2011. Sunny Beach Resort. Bulgaria
Marinković, B., Crnobarac, J., Marinković, D., Jaćimović, G., Mircov, D.V. (2008) Weather conditions in the function of optimal corn yield in Serbia and the Vojvodina province. u: International scientific conference 1st Scientific Agronomic Days, 13-14. November, proceeding of reviewed scientific papers, Nitra, Slovak Republic: Slovak University of Agriculture Nitra, Department of Crop Production. Faculty of Agrobiology and Food Resources, 15-19
Novković, N., Mutavdžić, B., Ivanišević, D., Tešić-Miličić, M. (2011) Stanje i perspektive razvoja stočarstva u Vojvodini. Škola biznisa, 1, 89-100
Prachazkova, B., Malek, J., Dovrtel, J. (2002) Effect of different straw management practices on yields of continuous spring barley. Rostilna Viroba, 48, 1, str. 27-32
Rosegrant, M.W., Msangi, S., Ringler, C., Sulser, T.B., Zhu, T., Cline, S.A. (2008) International model for policy analysis of agricultural commodities and trade (IMPACT): Model description. Washington, DC: International Food Policy Research Institute
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/ZemBilj1902033L
objavljen u SCIndeksu: 24.04.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2009)
Proizvodnja šećerne repe u konzervacijskoj obradi zemljišta
Meši Mihal, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2009)
Materijalni i energetski bilans proizvodnje biodizela
Tolmač Dragiša, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2010)
Proizvodnja šećerne repe u uslovima konvencijalne i konzervacijske obrade zemljišta
Meši Mihal, i dr.

prikaži sve [23]