Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 41, br. 1, str. 39-48
Primena veštačkih neuronskih mreža za kratkoročno predviđanje padavina
aKrishi Vigyan Kendra, Lokbharti Gramvidhyapith, Sanosara, Bhavnagar, India
bG.B. Pant University of Agriculture and Technology, Department of Soil and Water Constructions Engineering, Pantnagar, Uttarakhand, India

e-adresapradip.caet.jau@gmail.com
Ključne reči: veštačka neuronska mreža; algoritam direktne distribucije; predviđanje padavina; algoritam učenja sa povratnim širenjem
Sažetak
Precizna prognoza padavina je neophodna za upravljanje vodenim resursima. Skorije je ispitivano nekoliko pristupa modeliranju postupaka ovakvih prognoza. U ovom istraživanju je analizirana mogućnost predviđanja padavina u Junagadh kroz modele veštačkih neuronskih mreža (ANN) direktnih distribucija. Za treniranje i testiranje mreža su korišćeni podaci za period od 30 godina. Pri formulisanju prediktivnog modela, zasnovanog na ANN, konstruisane su mreže sa jednostruko i dvostruko skrivenim slojevima. Performanse modela su ocenjivane upotrebom koeficijenta korelacije, srednje kvadratne greške, normalizovane srednje kvadratne greške, kriterijuma Akaike informacije, koeficijenta efikasnosti i zapreminske greške, a dva najprilagođenija modela (7-12-13-1 i 4-6-4-1) su izdvojena iz slučajeva I i II za prognozu kiše u Junagadh. Na osnovu ocene performansi ova dva modela su usvojena za predviđanje dnevnih padavina u ispitivanoj oblasti.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka